HMS, Total Safety Rune Aadnøy Foto: enerWE

Redder liv

…og sparer kostnader.

Total Safety har inngått samarbeid med Viju når det gjelder trening offshore av medic på hospitalet på riggene.

Vi fasiliteter øvelsen rent medisinsk, forteller Vibecke Alvestad, Salgs- og Markedsansvarlig i Total Safety.

Viju leverer utstyr som gjør det mulig med live overføring til doktor på land.

Se videointervju med Vibecke Alvestad øverst i artikkelen.

Denne artikkelen er skrevet av Total Safety AS som er kunde av enerWE AS

Total Safety AS

Total Safety er et selskap innen krise- og beredskapshåndtering og leverer tjenester til alle nivåer i beredskapsorganisasjonen. Emergency Log Unit (ELU) er en applikasjon som brukes som styringsverktøy til krisehåndtering. Denne programvaren er utviklet av Total Safety AS i samarbeid med Enovate.

Selskapet besitter kompetanse innen fagfelt som kreves for å drifte en beredskapsorganisasjon. Alle nivå i organisasjonen trenes, dimensjoneres og kvalitetssikres gjennom øvelser og dynamiske treningsprogram målt opp mot det til enhver tid gjeldende risikobildet i virksomheten.

Målet er å bistå kunden med å bygge egen beredskap gjennom en proaktiv tilnærming. Alle ansatte i Total Safety har bakgrunn fra operative tjenester. Selskapet har kompetanse innen krisehåndtering, beredskapshåndtering, risikostyring og HMS arbeid.

Se mer informasjon på totalsafety.no.
Annonse
Ads banner