Bilde av Tor Lien

Overkjører miljøfaglige råd

61 av 54 blokker nord for polarsirkelen. Totalt blir det utlyst 54 nye blokker i Barentshavet når olje- og energiminister Tord Lien (Frp) tirsdag utlyser 23. konsesjonsrunde. Den omstridte nyheten ble kunngjort i forbindelse med olje- og energiministerens tale under petroleumsmessen Sandefjordsmessen i Vestfold tirsdag ettermiddag. Totalt blir det utlyst 61 blokker, 54 av dem … Continued

61 av 54 blokker nord for polarsirkelen.

Totalt blir det utlyst 54 nye blokker i Barentshavet når olje- og energiminister Tord Lien (Frp) tirsdag utlyser 23. konsesjonsrunde.

Den omstridte nyheten ble kunngjort i forbindelse med olje- og energiministerens tale under petroleumsmessen Sandefjordsmessen i Vestfold tirsdag ettermiddag. Totalt blir det utlyst 61 blokker, 54 av dem ligger nord for polarsirkelen.

Regjeringen lyser dermed ut alle blokkene som oljenæringen ønsket i Barentshavet, hvilket også er helt i tråd med forslaget som ble sendte på høring i fjor vår. Flere av blokkene ligger ved eller nord for «den variable iskantsonen», ifølge Bellona.

Strid med samarbeidsavtalen
Hvis dagens grensedragning for iskanten skal gjøres gjeldende, vil utlysningen dermed være brudd på samarbeidsavtalen mellom regjerings- og de parlamentariske støttepartiene.

Der heter det seg at det ikke skal iverksettes petroleumsvirksomhet «ved iskanten».

Det har vært en dragkamp mellom regjeringen og småpartiene om hvor stor utlysningen skulle bli, og det er gledelig at regjeringen nå åpner et stort nytt område for oljenæringen, sier styreleder i NHO Finnmark, Arvid Jensen, til Dagens Næringsliv.

Overkjører miljøfaglige råd
Flesteparten av blokkene ligger i Barentshavet Sørøst, og regjeringen åpner med det nye havområder for oljeindustrien for første gang på 25 år.

Flere av dem går innenfor et område der havisen bidrar til å skape unike og sårbare økosystemer, ifølge Bellona.

Regjeringen overkjører nå i dag miljøfaglige råd og forsømmer sitt ansvar som forvalter av de sårbare havområdene i Arktis, sier petroleumsrådgiver Silje Lundberg.

Beslutningen om å flytte iskanten og utlyse 23. konsesjonsrunde vekker raseri i en samlet miljø- og klimabevegelse.