Bilde fra Vats

Opphogging av oljeplattformer

Stoler ikke på overvåking. I et brev Fiskarlaget sendte NIVA 25. september, stilles det spørsmål ved NIVAs kompetanse når det gjelder overvåking av sjømattryggheten i Vatsfjorden og Yrkjefjorden i Rogaland, skriver Dagbladet i følge NTB. NIVA har blant annet vært engasjert for å overvåke selskapet AF Decoms demontering og destruering av oljeplattformer fra Nordsjøen ved … Continued

Stoler ikke på overvåking.

I et brev Fiskarlaget sendte NIVA 25. september, stilles det spørsmål ved NIVAs kompetanse når det gjelder overvåking av sjømattryggheten i Vatsfjorden og Yrkjefjorden i Rogaland, skriver Dagbladet i følge NTB.

NIVA har blant annet vært engasjert for å overvåke selskapet AF Decoms demontering og destruering av oljeplattformer fra Nordsjøen ved Raunes i Vatsfjorden, en liten fjordarm utenfor Haugesund

NIVA har ikke klart å skape den nødvendige tilliten. Det er veldig viktig å forebygge utslipp av miljøgifter i dette fjordsystemet. Vi snakker om en viktig fiskefjord som nasjonalt sett også er et viktig gyte- og oppvekstområde, sier assisterende generalsekretær Jan Birger Jørgensen i Norges Fiskarlag til avisen.

Dagbladet skrev i september at mens NIVA har funnet svært lave konsentrasjoner av miljøgiften PCB i fisken nær opphoggingsanlegget, har Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning funnet mer PCB i fisken enn det som noen gang tidligere er målt i området.

NIVA-direktør Greta Bentzen skriver i et svarbrev til Fiskarlaget at de er opptatt av objektivitet og redelighet, og at konklusjonene er basert på anerkjente metoder.

Vi registrerer at Norges Fiskarlag og deler av pressen er svært aktive med å så tvil om kvaliteten til NIVAs arbeid og til vår kompetanse og integritet. Det synes vi er beklagelig, skriver hun.

enerWE.no har kontaktet Bengt Hildisch, President i AF Offshore Decom for en kommentar.

AF Miljøbase Vats er etablert for å håndtere utrangerte offshoreinstallasjoner. Vårt mål er å fjerne og dele opp plattformene på en sikker og miljøriktig måte, med så høy grad av gjenvinning som mulig, forteller han til enerWE.no.

Miljøovervåkingsprogrammet ble etablert i 2009, og fra 2013 ble det et krav i tillatelsen fra Miljødirektoratet at det gjennomføres miljøovervåking fra en akkreditert leverandør. Dette fordi det stilles strenge faglige krav til metode for gjennomføring av denne typen målinger.

Miljøforskningsinstituttet NIVA (Norsk Institutt for Vannforskning) er en akkreditert leverandør og er derfor en av flere tilsvarende leverandører vi vil innhente tilbud fra ifbm at avtaleperioden går ut. Vi er takknemlig for innspillene fra Norges Fiskarlag og tar dette med oss i vurderinger rundt neste periode av miljøovervåkingsprogrammet. Endelig program og valg av leverandør(er) vil være klart i løpet av året til oppstart i 2015.