Oljefondet ut av verstinger

Kull er retorikk. Oljefondet må selge seg ut av energiselskaper der kull står for mer enn 25 prosent av inntektene, kraftproduksjonen eller energibruken, mener Venstre. Også selskaper som produserer eller er involvert i utvinning av olje fra tjæresand, skifer eller opererer i Arktis, havner på Venstres svarteliste. Det samme gjelder selskaper «som søker etter prosjekter … Continued

Kull er retorikk.

Oljefondet må selge seg ut av energiselskaper der kull står for mer enn 25 prosent av inntektene, kraftproduksjonen eller energibruken, mener Venstre.

Også selskaper som produserer eller er involvert i utvinning av olje fra tjæresand, skifer eller opererer i Arktis, havner på Venstres svarteliste.

Det samme gjelder selskaper «som søker etter prosjekter som er avhengig av oljepriser som ikke er forenlig med togradersmålet».

Heller ikke selskaper med utslipp eller utvinningskostnader som ligger 25 prosent over gjennomsnittet, vil Venstre ha med.

Håndterbart

Partiet har ikke regnet på hvor store verdier Statens pensjonsfond utland (SPU), som er oljefondets formelle navn, må selge aksjer for dersom deres kriterier får flertall.

Men vi vet at den høyest mulige teoretiske summen er 270 milliarder kroner. Det er den samlede verdien av oljerelaterte aksjer i SPU i dag. Det er uansett en håndterbar størrelse, som jo dessuten skal investeres i andre selskaper, sier Venstres nestleder og leder av energikomiteen på Stortinget, Ola Elvestuen.

Han og nestlederkollega og finanspolitisk talsmann Terje Breivik sier at i praksis vil oljefondet måtte selge seg ut av alle de store oljeselskapene dersom Venstres uttrekkskriterier blir vedtatt.

Alternativt må selskapene legge om – og som Breivik formulerte det under en pressekonferanse i Tromsø lørdag – «gjøre seg attraktive for fondet».

Statoil-signal

Brevik og Elvestuen forventer at Statoil avvikler tjæresand-engasjementet dersom uttrekkskriteriene blir vedtatt.

Det vil være et knallhardt signal til Statoil dersom dette blir vedtatt, sier Breivik.

Også engasjementet i Barentshavet er ytterst problematisk, vedgår de to.

Men ellers påvirker ikke dette det statlige eierskapet som sådan i Statoil. Det er en annen diskusjon, sier Elvestuen.

SPU har ikke aksjer i Statoil, fordi fondet ikke investerer på Oslo Børs.

Bredest mulig

Venstre vil legge fram forslagene når stortingsmeldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU) som finansminister Siv Jensen (Frp) la fram fredag, kommer til Stortinget.

Jeg vil jobbe for et bredest mulig flertall, sier Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg, som er saksordfører for stortingsbehandlingen.

Kull er retorikk

I fjor fikk Ap ikke med seg Venstre på et noe overraskende forslag om å trekke oljefondet ut av kullselskaper. Venstre mente det var rett å bruke tid på en utredning som kunne gi grunnlag for et bredere uttrekk.

Kull er det viktigste for oss, men samtidig må jeg si at vår dør er åpen og det er hyggelig at Venstre kommer med dette. Vi utelukker ikke å utvide diskusjonen, men Venstre og Ap har uansett ikke flertall alene, sier Tvedt Solberg til NTB.

Spennende med Ap

Breivik sier det er naturlig for Venstre å søke flertall først sammen med regjeringspartiene og KrF, men at det er spennende med Aps eventuelle nyorientering.

Men hvis Ap ikke er villig til å trekke ut mer enn bare kull, så blir dette noe nær hul retorikk, sier Venstre-nestlederen til NTB.

Venstre vil også utrede nye etiske retningslinjer for statsobligasjoner. Først og fremst ønsker partiet at åpenhetskriterier og menneskerettigheter med vekt på urfolks rettigheter, skal spille en større rolle enn i dag.