Jakten på dypet - Norsk olje og gass
HMS, Økonomi og Finans Redaksjonen Foto: Skjermbilde fra jaktenpaadypet.no

Oljebransjen klar for krafttak

Nye forpliktelser på klima.

Olje- og gassnæringen støtter ambisjonene regjeringen viser med de nye klimaforpliktelsene som ble lagt frem i dag, melder organisasjonen.

Dette blir et løft for Norges klimabidrag. Selv er vi allerede i gang med nye grep for å bidra til å kutte utslipp, sier kommunikasjonsdirektør Tommy Hansen i Norsk olje og gass.

Regjeringen offentliggjorde i morges at Norge skal slutte seg til EUs klimarammeverk, og slik sørge for en felles oppfyllelse av et ambisiøst utslippskutt på 40 prosent innen 2030. Med det anerkjenner regjeringen det viktige skillet mellom kvotepliktig sektor, som allerede er omfattet av EUs klimamål, og ikke-kvotepliktig sektor som nå får en konkret utslippsmål.

Dette er riktig retning! At vi går inn i et felles klimarammeverk med EU gir et løft for Norges klimatroverdighet og for vårt bidrag til å nå togradersmålet. Regjeringen viser ambisjoner, og ikke minst forståelse for at den komplekse klimautfordringen må løses på klokt og helhetlig vis.

Dette gir en forutsigbarhet for næringslivet framover og åpner ytterligere for norsk næringslivs medvirkning i utviklingen av klimarelatert teknologi med vår viktigste handelspartner. Nå skal oljenæringen brette opp ermene og fortsette arbeidet for å være verdens reneste produsent av den oljen og gassen som trengs vei inn i lavutslippssamfunnet, sier kommunikasjonsdirektør i Norsk olje og gass Tommy Hansen.

Minus 2 millioner biler i året

For norsk olje- og gassnæring betyr dette at vårt bidrag til klimakutt gjennom EUs kvotesystem – som vi allerede er omfattet av – anerkjennes.

Kvotepliktig sektor skal gjennom dette systemet kutte 43 prosent av sine utslipp totalt inne 2030. I tillegg betaler petroleumssektoren i Norge en CO2avgift til staten, og er i dag på verdenstoppen når det gjelder lave produksjonsutslipp. Gjennom CO2-avgift, kvotepris og en ambisjon om å forbli best på utslipp, har næringen etter 1994 gjennomført utslippsreduksjoner med årlig effekt på over 5 millioner tonn CO2 mindre utslipp– tilsvarende utslipp fra over to millioner personbiler hvert år.

Olje- og gassnæringen har i vinter forsterket sitt langvarige klimaarbeid med et felles bransjeprosjekt for energieffektivisering. Det jobbes også for å styrke samarbeidet med Enova for å utløse prosjekter på energieffektivisering og utvikling av klimateknologi. Samarbeidsforumet Konkraft arbeider med å oppdatere en klimarapport som ser på teknologiske muligheter for å redusere utslipp i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel, og også hvordan vi kan skape industrimuligheter gjennom utvikling teknologi, inkludert karbonfangst- og lagringsteknologi.

Nå skal alle sektorer være med å trekke lasset. Det vil bli utfordrende, men også gi oss spennende muligheter fremover, sier Hansen.

Stikkord: ,

Annonse
Ads banner