Trainingportal
HMS, Trainingportal Ivar Viktil Foto: enerWE

Nye retningslinjer

Trykkontrollopplæring.

De seneste årene har det vært et økt fokus på storulykker og storulykkerisiko i petroleumsvirksomheten. Det er også en av Ptils hovedprioriteringer i 2014. Brønnintegritet og brønnkontroll er viktige områder i arbeidet med å hindre storulykker.

International Association for Oil & Gas Producers (OGP) er en global interesseorganisasjon som jobber med å identifisere og dele beste praksis for å oppnå forbedringer innen helse, miljø og sikkerhet.

I etterkant av brønnkontrollhendelsene i Macondo og Montara identifiserte OGP et behov for forbedret trykkontrollkompetanse for alt personell som er involvert i brønnoperasjoner. Resultatet av dette er at OGP har utarbeidet en rapport med nye retningslinjer for forbedret trykkontrollopplæring, eksaminering og sertifisering (Recommendations for enhancements to well controll training, examination and certification).

I rapporten deler OGP trykkontrollopplæringen inn i fem nivåer, hvor hvert nivå samsvarer med krav til ulike funksjoner. På alle nivåene er målsetningen å forebygge hendelser.

International Well Control Forum (IWCF) og International Association of Drilling Contractors (IADC) som er de to anerkjente leverandørene av trykkontrollsertifisering, anerkjenner OGPs nye retningslinjer.

Well Intervention Academy i Stavanger vil i løpet av 2014 tilby kurs på alle 5 nivåene. Kurset “Well Control Awareness Level 1” er et e-læringskurs som kan tas på Trainingportal.

Klikk her for å laste ned rapporten fra OGP.

Denne artikkelen er skrevet av Mintra Group som er kunde av enerWE AS

Mintra Group

Mintra Group jobber for å gjøre mennesker rikere på kunnskap. Siden 1997 har vi utviklet e-læringskurs og kompetansetjenester med høy kvalitet. Mintra Group er sammen med Trainingportal.no et ledende kompetansehus som bistår organisasjoner og selskap med å oppnå organisatoriske og forretningsmessige mål.
Annonse
Ads banner