NS 9600 Arbeid i tau

Utspring fra fjellklatring. Apekatter! Spiser dere bananer til lunsj? Skjønner ikke at dere tør… Er dette sikkert? Men dere er vel sånne profesjonelle fjellklatrere … Bemerkningene kan til tider hagle når man presenterer seg som ”tilkomstteknikker” eller ”industriklatrer” ute på en plattform. Ikke rart i grunnen, for kompetansen på området er høyst variabel og til … Continued

Utspring fra fjellklatring.

Apekatter!

Spiser dere bananer til lunsj?

Skjønner ikke at dere tør… Er dette sikkert? Men dere er vel sånne profesjonelle fjellklatrere …

Bemerkningene kan til tider hagle når man presenterer seg som ”tilkomstteknikker” eller ”industriklatrer” ute på en plattform. Ikke rart i grunnen, for kompetansen på området er høyst variabel og til dels manglende.

Det er ikke andres feil! Tvert om – vi har oss selv å takke, forteller Tore Rønstad, fagleder i Samarbeidsorganet for Tilkomstteknikk (SOFT).

Mangelfull inkludering

Vi i bransjen har aldri vært gode på å inkludere andre på hva vi egentlig holder på med, forteller Rønstad. Spesielt ikke de som vi møter på arbeidstedet. Systemet vårt har kun vært tilgjengelig for personell som får opplæring innen faget. Bestillere av tjenesten har måttet stole på at klatrerne kan sine ting. Dette er i ferd med å endre seg.

Utspring fra fjellklatring

Tilkomstteknikk har sitt utspring fra fjellklatringen, og har vært i offshorebransjen i godt og vel 20 år.

De første 10 årene levde tilkomstteknikk sitt eget liv, uten noen innblanding av sentrale styringsorganer. Etter hvert ble det et behov for å samle selskapene som drev med tilkomstteknikk, forteller Rønstad. Målet var å enes om en felles norm – en bransjestandard. I år 2000 ble det stiftet et bransjeorgan, og en bransjestandard for utførelse og opplæring ble utviklet. Bransjeorganet fikk navnet Samarbeidsorganet for Tilkomstteknikk, forkortet til SOFT.

NS 9600 Arbeid i tau

SOFT skulle vise seg å være energisk med stort fokus på å sikre trygt arbeid i tau.

Etter hvert valgte styret i SOFT å gå et steg videre, forteller Rønstad. Det eneste fornuftige var å etablere en norsk standard og de fikk med seg Standard Norge, Operatørselskapene, Arbeidstilsynet og resten av bransjen. I januar 2010 var en ny Norsk Standard født: NS 9600 Arbeid i Tau.

NS 9600 har en sertifiseringsordning i seg. Som en følge av dette bestemte SOFT seg for å danne et sertifiseringsorgan: SOFT Sertifisering, som er 100 % eid av bransjeorganet.

Standarden gir både personell og bedrifter mulighet til å sertifisere seg.

Tre sertifiseringsmuligheter

NS 9600 inneholder tre sertifiseringsmuligheter:

  • Sertifisering av personell
  • Sertifisering av opplæringsbedrifter
  • Sertifisering av bedrifter som leverer tjenester.

De kjente bransjestandardene rundt om i verden sertifiserer kun personell og opplæringsbedrifter, og det stilles varierende krav til utførende selskap.

Derfor er det helt unikt på verdensbasis at NS 9600 sertifiserer både opplærings- og utførende bedrifter, forteller Rønstad. Det finnes andre nasjonale og internasjonal standarder rundt Arbeid i tau, men disse gir anbefalinger, og stiller ikke krav.

Sertifiseringsordningen skal være helt uavhengig av leverandør og kunde. Og SOFT Sertifisering skal følge kravene i NS-EN ISO 17024 (Generelle krav til organer for sertifisering av personer) og NS-EN ISO 17020 (Krav til drift av ulike typer inspeksjonsorganer).

Standarden er i tillegg delt inn i 2 klasser; en for avansert tilkomstteknikk (klasse A) og en for enkel (klasse B). Innen petroleumsindustrien er det kun tillatt med klasse A.

Frivillig sertifisering

Det er frivillig å sertifisere seg. Det er til og med frivillig å følge standarden, men NS 9600 vil kunne bli brukt som et referansedokument der forskriftene ikke strekker til.

I revisjon av forskrifter framover, er det signaler om at disse skal bli mer generelle, men heller peke mot standarder, som er detaljerte. Dette vil bli henvist til kommentardelen i forskriftene. Det er med andre ord et ris bak speilet, forteller Rønstad.

Han avslutter med en oppfordring til relevante aktører.

Ved å gå inn i en sertifiseringsprosess, lar du sertifiseringsorganet se deg i kortene. Sertifiseringsorganet skal ikke bare være «politi», men også bidra til at dette blir en god prosess. Vi opplever at mange bedrifter gir positive tilbakemeldinger på å få notert avvik eller anbefalinger. Det handler om vilje til å utvikle og forbedre seg.