Næring for læring

Hovedresultatene presenterer hos Ptil 27. november. Oppfølging av storulykker og alvorlige hendelser var knaggen da Ptil satte i gang et toårig prosjekt for å øke kunnskapen om organisatorisk læring. Nå presenteres hovedresultatene fra kunnskapsprosjektet på et industriseminar hos Ptil 27. november. Seminaret byr på spennende innlegg fra sentrale aktører i norsk og internasjonal petroleumsvirksomhet. Ptils … Continued

Hovedresultatene presenterer hos Ptil 27. november.

Oppfølging av storulykker og alvorlige hendelser var knaggen da Ptil satte i gang et toårig prosjekt for å øke kunnskapen om organisatorisk læring. Nå presenteres hovedresultatene fra kunnskapsprosjektet på et industriseminar hos Ptil 27. november.

Seminaret byr på spennende innlegg fra sentrale aktører i norsk og internasjonal petroleumsvirksomhet. Ptils nye temahefte om organisatorisk læring lanseres også samme dag.

Petroleumsvirksomhet er forbundet med storulykkesrisiko. Risiko skal reduseres og operasjoner med høy risiko og storulykkespotensial skal gis særskilt oppmerksomhet. Organisatorisk læring utgjør en sentral forutsetning for å lykkes med dette.

På seminaret vil vi ta for oss begrepet organisatorisk læring, hvordan læring foregår og hvilke krefter som kan hemme eller fremme positive læringsresultater.

Målgruppe

Seminaret er relevant for alle som er opptatt av å fremme læring både i eget selskap og i næringen.

Kilde: ptil.no