Kjemikaliekonferansen
Essenticon, HMS Thomas Meinich Andreassen

Nå stemmer kjemien!

Essenticon garanterer match.

Den 21. og 22. April samles myndigheter, leverandører, offshore- og onshoreselskap i Sandefjord for felles erfaringsdeling og nettverksbygging. Felles for alle er interessen for kjemikalier som fagområde.

Vi jobber med mange forskjellige type aktører, forteller Thomas Meinich Andreassen, Daglig leder i Essenticon.

Kjemikaliekonferansen er derfor et naturlig steg for oss bidra til å knytte bransjen enda mer sammen.

Til tross for at det er første året konferansen arrangeres, så har vi fått på plass et veldig godt konferanseprogram, forteller Andreassen.

På programmet står både Miljødirektoratet, Lilleborg, Arbeidstilsynet, Elkem, Epoxygrossisten, IF Sikkerhetssenter og Stamina Helse.

I tillegg byr vi på god stemning med ypperlig underholdning på festmiddagen, forteller Andreassen.

Selv om det er lenge til konferansen arrangeres, så harpåmeldingene allerede begynt å komme.

Vi synes det er utrolig hyggelig at bransjen tar så godt imot en ny konferanse sier Nina Wahlstrøm.

Wahlstrøm er salgsdirektør for events i enerWE, men jobber i denne sammenhengen direkte for Essenticon.

Ofte kommer påmeldingene til arrangementene vi kjører først når programmet er klart, men for Kjemikaliekonferansen har påmeldingene tikket inn lenge før programmet var ferdigstilt. Det må jo bety at konferansen kan tilføre noe til bransjen. Vi gleder oss, avslutter hun.

Klikk her for  konferanseprogram,  praktisk informasjon og påmelding.

Stikkord: , , ,

Denne artikkelen er skrevet av Essenticon som er kunde av enerWE AS

Essenticon

Essenticon AS er en ledende leverandør av programvare for kjemikaliestyring og dokumentasjon.

Vårt program SafeUse kombinerer smarte IT løsninger med ekspertise innen toksikologi og regelverk.

SafeUse er et elektronisk styringsverktøy som blant annet inkluderer stoffkartotek, enkel og utvidet risikovurdering og miljøregnskap.

Kundesegmentet dekker et stort spekter av selskaper, fra noen av verdens største oljeselskaper, offshore selskaper og farmasøytisk industri til fylkes kommuner og annen industri i og utenfor Norge.