Bilde av Dalai Lama

Mer makt til etikkråd

Bruker Dalai Lama som eksempel. Mens finansminister Siv Jensen (Frp) ivrer for å legge ned Etikkrådet for Oljefondet, foreslår Sp tvert imot å gi rådet mer makt. Og bruker Dalai Lama som eksempel. Dalai Lama-debatten har vist svakheten ved dagens modell. Hvis Etikkrådet i dag hadde anbefalt å selge seg ut av et kinesisk selskap, … Continued

Bruker Dalai Lama som eksempel.

Mens finansminister Siv Jensen (Frp) ivrer for å legge ned Etikkrådet for Oljefondet, foreslår Sp tvert imot å gi rådet mer makt. Og bruker Dalai Lama som eksempel.

Dalai Lama-debatten har vist svakheten ved dagens modell. Hvis Etikkrådet i dag hadde anbefalt å selge seg ut av et kinesisk selskap, ville regjeringen ikke klart å ta den beslutningen. Etikken hadde tapt for hverdagspolitikken, sier leder i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, til Vårt Land.

Mens regjeringen ønsker å legge ned Etikkrådet og gi Norges Bank ansvar for både eierskapsutøvelsen og utelukkelses­mekanismen, vil Sp-lederen styrke rådet ved å gi det fullmakt til å på egen hånd bestemme om fondet skal selge seg ut av problemselskaper.

I dag leverer Etikkrådet kun anbefalinger til Finansdepartementet om å selge seg ut av enkeltselskaper, eller om å observere selskaper. Deretter er det departementet som foretar den endelige beslutningen.

©NTB