Lavere oljeproduksjon

Like store utslipp. Det slippes ut omtrent like mye olje i havet på norsk sokkel som før, selv om produksjonen har gått markant ned. Andelen som ender i havet har dermed økt med 54 prosent siden 2009. Mengden utslipp har vært relativt stabil, men utslippene per produsert enhet olje har økt, ifølge Miljødirektoratet. Økningen forklares … Continued

Like store utslipp.

Det slippes ut omtrent like mye olje i havet på norsk sokkel som før, selv om produksjonen har gått markant ned. Andelen som ender i havet har dermed økt med 54 prosent siden 2009.

Mengden utslipp har vært relativt stabil, men utslippene per produsert enhet olje har økt, ifølge Miljødirektoratet. Økningen forklares med aldrende oljefelt og høy boreaktivitet.

Oljeselskapene produserer mindre olje per oljeholdig vann de produserer og slipper til sjø, forklarer sjefingeniør Ann Mari Vik Green ved petroleumsseksjonen i Miljødirektoratet til Stavanger Aftenblad.

I fjor ble det sluppet ut vel 160 millioner tonn oljeholdig vann, noe som er omtrent det samme som for ti år siden. Utslippene av olje fra dette vannet har vært relativt stabil på rundt 1.600 tonn – eller rundt 10.000 fat – i året siden 2009.

Stortinget vedtok for over ti år siden målet om null utslipp av olje og miljøfarlige stoff til sjø fra petroleumsvirksomheten.

Tallene viser at de fortsatt har en jobb å gjøre med oljeholdig vann, sier avdelingsdirektør Signe Nåmdal i Miljødirektoratet til avisen.

©NTB