Bilde av Sigmund Husøy

Krisehåndtering i Statoil

Forskjell på stygg ulv og offerlam. Sigmund Husøy er Vice President Emergency Response i Statoil. I et intervju med enerWE.no deler han noen tanker omkring kriseberedskap i oljeindustrien. Vi må lære av hva som fungerer bra og hva vi kan forbedre, sier Husøy. På denne måten kan vi hele tiden bli gradvis bedre. Læring fra … Continued

Forskjell på stygg ulv og offerlam.

Sigmund Husøy er Vice President Emergency Response i Statoil. I et intervju med enerWE.no deler han noen tanker omkring kriseberedskap i oljeindustrien.

Vi må lære av hva som fungerer bra og hva vi kan forbedre, sier Husøy. På denne måten kan vi hele tiden bli gradvis bedre.

Læring fra 80-tallet

Husøy forteller at Statoil har lang erfaring med kriseberedskap.

På 80-tallet hadde vi noen store ulykker i Nordsjøen. I kjølvannet av disse ulykkene ble det jobbet systematisk med sikkerhet og beredskapsarbeid. Det har gitt resultater.

Ikke bare 80-tallet

I 2013 ble Statoil utsatt for et terrorangrep i Algerie.

Det er selvsagt forskjell på beredskapsarbeidet og nødvendig kompetanse i et slikt langvarig terrorangrep på utenlands jord, sammenliknet med for eksempel et oljeutslipp på norsk sokkel imidlertid er det også flere likhetstrekk.

I forbindelse med In Amenas er det vårt inntrykk at journalistene hadde forståelse for vår tilbakeholdenhet og at vi av sikkerhetsmessige årsaker under selve gisselaksjonen ikke kunne gi ut all informasjon.

Ved eventuelle kriser på norsk sokkel kan samspillet med journalistene være totalt annerledes.

Dersom vi for eksempel opplever et alvorlig oljeutslipp på norsk sokkel, vil journalistene vise langt mindre skånsomhet, og vår kommunikasjon – og respons på dette området må tilpasses dette – da er det viktig at vi har god trening i hvordan vi håndterer media.

Vår prioritering er å gi media korrekt informasjon, samtidig som vi hele tiden på prioritere hva som er viktigst.

Erfaringsdeling

Fredag den 13. juni deltar Sigmund Husøy på Krisekonferansen 2014. Her vil han dele sine erfaringer fra kriseberedskap.

Jeg vil forsøke å gi konkrete eksempler fra mitt arbeid med kriseberedskap. Jeg mener det er viktig at vi deler av vår erfaring, både på tvers av selskap og på tvers av ulike bransjer, avslutter han.

Blant andre foredragsholdere på Krisekonferansen 2014 er Anders Øwre-Johnsen fra Adecco Norge og Renate Thoreid fra Sparebank1. Krisekonferansen 2014 arrangeres i regi av Krisenettverket som består av EY, Geelmuyden Kiese, Intrapoint og Steenstrup Stordrange.