Kostnadskutt bekymrer

Statoil-ansatte frykter for sikkerheten. Tillitsvalgte i Statoil frykter at de varslede kostnadskuttene i konsernet vil påvirke sikkerheten på sokkelen. Forbundene Lederne og Safe har laget en avtale om å styrke samarbeidet om sikkerhetssaker og har sendt felles bekymringsmelding til Petroleumstilsynet om sikkerhetsnivået på sokkelen, melder Stavanger Aftenblad. Vi er bekymret for hva de holder på … Continued

Statoil-ansatte frykter for sikkerheten.

Tillitsvalgte i Statoil frykter at de varslede kostnadskuttene i konsernet vil påvirke sikkerheten på sokkelen.

Forbundene Lederne og Safe har laget en avtale om å styrke samarbeidet om sikkerhetssaker og har sendt felles bekymringsmelding til Petroleumstilsynet om sikkerhetsnivået på sokkelen, melder Stavanger Aftenblad.

Vi er bekymret for hva de holder på med. Vi ser at det endres på flere områder på tvers av selskapet, og at det skjer så raskt at det er tilnærmet umulig å holde oversikten, sier tillitsvalgt Hans Fjære Øvrum i Lederne i Statoil.

Også NITO i Statoil har sendt bekymringsmelding om kutt og sikkerhet til Petroleumstilsynet.

Innkalte til møte

I slutten av mai kalte tilsynet Statoils ledelse på norsk sokkel og fagforeningene inn til et møte for å drøfte saken. Tilsynets pressekontakt Øyvind Midttun sier de jevnlig mottar bekymringsmeldinger. Nå handler mange om situasjonen i Statoil.

Vi er kjent med det aller meste, men har vært opptatt av å samle trådene. Derfor kalte vi partene inn for å lytte til dem og oppsummere, sier han.

Petroleumstilsynet følger konsekvensene av endringene i Statoil nøye.

Et eksempel er vedlikehold, hvor vi har flere tilsynsaktiviteter gående for å sjekke at tiltakene har effekt. Endringene bør ikke bare vises økonomisk, men også bidra til forbedret sikkerhet, sier Midttun.

Tar på alvor

Informasjonssjef Morten Eek i Statoil understreker at konsernet tar bekymringsmeldingene på alvor. Også han forventer at arbeidet skal gi bedre HMS-prestasjoner.

Vår første prioritet vil alltid være å sikre at hensyn til helse, miljø og sikkerhet er ivaretatt på en tilfredsstillende måte og i tråd med regelverket, sier Eek.

Han legger til at selskapet samtidig registrerer at ikke alle foreningene har stilt seg bak innholdet i meldingene.

©NTB