Klima truer monstermastene

Analyser gir viktig kunnskap. Nye analyser viser at man kan forvente fem ganger mer is og snø på deler av kraftledningen mellom Sima og Samnanger, enn tidligere antatt. Dette er viktig informasjon for Statnett i den videre planleggingen av drift og vedlikehold. Dette skiver Statnett i en pressemelding. Kunnskap om hvor mye is og snø … Continued

Analyser gir viktig kunnskap.

Nye analyser viser at man kan forvente fem ganger mer is og snø på deler av kraftledningen mellom Sima og Samnanger, enn tidligere antatt. Dette er viktig informasjon for Statnett i den videre planleggingen av drift og vedlikehold. Dette skiver Statnett i en pressemelding.

Kunnskap om hvor mye is og snø vi kan forvente på ledningene er svært viktig for oss når vi planlegger kraftledninger, understreker konserndirektør Håkon Borgen i Statnett.

Vi bruker den til enhver tid best tilgjengelige kunnskapen. Nå har meteorologenes verktøy for å beregne slik klimabelastning blitt svært mye bedre og mer detaljert enn tidligere, og det er av stor betydning for vår planlegging.

Meteorologisk institutt har utført analysene som nå viser en viss sannsynlighet for at det vil legge seg mer is og snø på ledningene enn det som ble antatt i tidligere analyser.

Da toppliner ble skadet etter få ukers drift, målte vi ismengder som var svært mye høyere enn det klimaanalysene fra før byggingen viste. Dermed måtte vi finne ut om dette var en helt ekstrem vinter som neppe ville gjentas, eller om dette var belastninger vi måtte være forberedt på i vår dimensjonering og design, forteller Borgen.

Siden 2008 har det blitt gjennomført en doktorgradsavhandling som har resultert i svært mye bedre og mer presise beregninger enn tidligere. Dette arbeidet er det nå Statnett nyter godt av.

Ledningene som tok skade på Sima-Samnanger fører ikke strøm, men har innebygget fiberoptikk for data og telesamband.

Statnett bruker nå tiden fremover til å skaffe seg ytterligere kunnskap og gjøre ytterligere beregninger som underlag for en permanent løsning. En løsning kan være fiberoptikk på bakken.

Hva en slik endelig løsning vil bli, er det alt for tidlig å si noe om nå, understreker Håkon Borgen.