Leveranser til Næringslivet

Forventer faglig påfyll. Høydekonferansen er et arrangement i regi av TEAM Nordmarka AS. Konferansen arrangeres i Stavanger den 1. og 2. april. Konferansearrangøren legger stor vekt på nettverksbygging før, under, og etter konferansen. I den sammenheng vil lesere på enerWE.no i forkant av konferansen kunne bli bedre kjent med konferansedeltakerne. Vi har intervjuet Eirik Stegarud (bildet) i … Continued

Forventer faglig påfyll.

Høydekonferansen er et arrangement i regi av TEAM Nordmarka AS. Konferansen arrangeres i Stavanger den 1. og 2. april.

Konferansearrangøren legger stor vekt på nettverksbygging før, under, og etter konferansen. I den sammenheng vil lesere på enerWE.no i forkant av konferansen kunne bli bedre kjent med konferansedeltakerne.

Vi har intervjuet Eirik Stegarud (bildet) i Eventbyrået Arrcom AS. Han er påmeldt deltaker på Høydekonferansen.

Hva er ditt ansvarsområde på jobb?

Jeg er Produksjonssjef i Arrcom AS. Her er jeg hovedansvarlig for alle leveranser til Næringslivet med underliggende ansvarsområder som opplæring av crew, kulturbygging, utstyrsevaluering, kvalitetssikring og liknende.

Hva gjør du på fritiden?

Jeg demmer opp for dårlig samvittighet for familie og venner 😉 Jeg prøver å gjøre opplevelsesbaserte aktiviteter med kjæreste, barn og venner utenfor husets vegger.

Hva er din forventning til Høydekonferansen?

Jeg forventer å få faglig påfyll, erfaringsutveksling og nye relasjoner.

Du treffer Eirik og mange andre på Høydekonferansen i starten av april.

Det opplyses om at Ansvarlig redaktør i enerWE as har eierinteresser i TEAM Nordmarka AS.