Bilde av Vibecke Alvestad
HMS, Total Safety Rune Aadnøy Foto: enerWE

Nedprioriteres HMS?

Fortsatt like viktig!

Oljebransjen er preget av permitteringer og oppsigelser. Hele næringskjeden jobber med å kutte kostnader.

Hva betyr det for HMS, spør Vibecke Alvestad i Total Safety.

Total Safety har lang erfaring med å arrangere sikkerhetsdager med fokus på HMS.

Noen bedrifter utfører sikkerhetsdagen på jobb i arbeidstiden, mens andre utfører det eksternt, forteller Vibecke. Felles for alle bedriftene er at de ønsker å sette fokus på HMS, både på jobb og på fritid. HMS er ikke noe man bare må tenke på mellom åtte og fire.

Målet med sikkerhetsdagen å gi opplæring innen HMS til hele bedriften. I arbeidslivet er målet null skader på menneske, miljø og materiell.

Eller for å si det på en enklere måte. Målet er at du og kollegaene dine skal føle dere trygge på jobb og kunne ta denne kunnskapen med seg hjem, sier Vibecke.

Nytt av året er at Total Safety også har tatt med reisesikkerhet og helse/livsstil som egne tema på sikkerhetsdagen.

Mange reiser mye, så dette er et viktig tema. Helse er alltid aktuelt.

Vibecke oppfordre bedrifter som ønsker høre mer om en sikkerhetsdag om å ta kontakt.

Neste uke deltar Total Safety på Oljebransjens HMS-konferanse.

Dersom du skal på konferansen, så kom gjerne innom utstillerstanden vår, avslutter hun.

Stikkord: ,

Denne artikkelen er skrevet av Total Safety AS som er kunde av enerWE AS

Total Safety AS

Total Safety er et selskap innen krise- og beredskapshåndtering og leverer tjenester til alle nivåer i beredskapsorganisasjonen. Emergency Log Unit (ELU) er en applikasjon som brukes som styringsverktøy til krisehåndtering. Denne programvaren er utviklet av Total Safety AS i samarbeid med Enovate.

Selskapet besitter kompetanse innen fagfelt som kreves for å drifte en beredskapsorganisasjon. Alle nivå i organisasjonen trenes, dimensjoneres og kvalitetssikres gjennom øvelser og dynamiske treningsprogram målt opp mot det til enhver tid gjeldende risikobildet i virksomheten.

Målet er å bistå kunden med å bygge egen beredskap gjennom en proaktiv tilnærming. Alle ansatte i Total Safety har bakgrunn fra operative tjenester. Selskapet har kompetanse innen krisehåndtering, beredskapshåndtering, risikostyring og HMS arbeid.

Se mer informasjon på totalsafety.no.
Annonse
Ads banner