Industrivern Ove Bore
HMS, Industri, Total Safety Vibecke Alvestad

Heltene på gulvet!

Vårt hjerte brenner for industrivernere. Man skal alltid gå inn for å minimere skader på mennesker, materiell og miljø, men hvem står bak det gode førstehåndsarbeidet?

Det er beinharde sparingstider, og nedskjæringer i bedriftene legger større arbeidspress på dem som er igjen. Dette resulterer i mindre tid til øvelser og trening for krigerne i industrivernet.

Vi er og har vært gjennom år sparringspartner og veiledere for mange industrivern. I disse tider ser vi at flere bedrifter kniper igjen og er tilbakeholdne med å slippe industrivernet til trening. Det har medført misnøye og delvis lite engasjement hos arbeiderene da arbeidsoppgavene blir mer presset. Dette er ingen tjent med, sier Rune Aadnøy, daglig leder i Total Safety.

En hel dag på fjellet

I god dialog med kunden har bedriften kommet opp med en løsning som fungerer veldig godt. Istedenfor å ta industrivernet ut av drift noe tid av dagen fikk vi arbeidsgiver til å gi dem en hel dag til trening. Alle ble hentet i buss og transportert til fjells der vi fasiliterte undervisning nonstopp i en hel dag med sosialt på kvelden.

Deltakerne får trene i rolige omgivelser, ingen tidspress og sitter ikke med følelsen av å egentlig burde vært et annet sted. Tilbakemeldingene er at læringen blir også mye større i en slik setting.

Løft frem ildsjelene

Man lærer også hverandre å kjenne på en annen måte og får en forståelse for hverandres styrke og svakhet. Da vil man kunne utfylle hverandre og gjøre industrivernet best mulig.

Vår erfaring med industrivern er at de er utrolig flinke! Bedriftene må bli flinkere til å løfte dem frem og vise hva de kan i en krisesituasjon på arbeidsplassen. Her kreves noen ildsjeler og dem er det nok av, de må bare rettledes og vises mulighetene, avslutter Rune Aadnøy.

Stikkord: ,

Denne artikkelen er skrevet av Total Safety AS som er kunde av enerWE AS

Total Safety AS

Total Safety er et selskap innen krise- og beredskapshåndtering og leverer tjenester til alle nivåer i beredskapsorganisasjonen. Emergency Log Unit (ELU) er en applikasjon som brukes som styringsverktøy til krisehåndtering. Denne programvaren er utviklet av Total Safety AS i samarbeid med Enovate.

Selskapet besitter kompetanse innen fagfelt som kreves for å drifte en beredskapsorganisasjon. Alle nivå i organisasjonen trenes, dimensjoneres og kvalitetssikres gjennom øvelser og dynamiske treningsprogram målt opp mot det til enhver tid gjeldende risikobildet i virksomheten.

Målet er å bistå kunden med å bygge egen beredskap gjennom en proaktiv tilnærming. Alle ansatte i Total Safety har bakgrunn fra operative tjenester. Selskapet har kompetanse innen krisehåndtering, beredskapshåndtering, risikostyring og HMS arbeid.

Se mer informasjon på totalsafety.no.