Grunn til uro

Varierende kompetanse. Kompetanse på arbeid i høyden blant myndigheter, kjøpere av tjenester og til dels leverandører er i beste fall varierende, sier Tore Rønstad, Leder personell sikring i Soft Sertifisering og medlem i programkomitéen for Høydekonferansen. Lover og forskrifter er lite dekkende, og standarder er lite kjent, forteller han. Dette gir grunn til uro. Andre … Continued

Varierende kompetanse.

Kompetanse på arbeid i høyden blant myndigheter, kjøpere av tjenester og til dels leverandører er i beste fall varierende, sier Tore Rønstad, Leder personell sikring i Soft Sertifisering og medlem i programkomitéen for Høydekonferansen.

Lover og forskrifter er lite dekkende, og standarder er lite kjent, forteller han. Dette gir grunn til uro. Andre land har betydelig større fokus på dette området. Derfor er Høydekonferansen en viktig og nødvendig arena der informasjon og erfaringer kan deles. Det er også viktig at konferansen er tverrfaglig, da det er mange som er berørt av høyde arbeid. Gjennom deling av kompetanse, erfaring og informasjon kan denne konferansen være et bidrag til bedre forståelse. Og bedre forståelse vil lede til en tryggere arbeids hverdag.

Høydekonferansen arrangeres av TEAM Nordmarka AS. Konferansen var opprinnelig et initiativ fra AAK Safety, og har nå blitt en bransjesamling for alle som jobber i høyden. Det er forventet omkring 200 deltakere på Høydekonferansen 2014.

Programkomitéen oppfordrer til å sende inn forslag til foredrag og foredragsholdere. Forslag kan sendes til network@teamnordmarka.no.

Det opplyses om at Ansvarlig Redaktør i enerWE AS har eierinteresser i TEAM Nordmarka AS.