Gransker lekkasje på Eldfisk

Setter lupen på ConocoPhillips Ptil iverksetter gransking av en hydrokarbonlekkasje som inntraff den 7.august på Eldfisk. Dette melder Ptil i en pressemelding. Hendelsen skjedde etter nedstengning og bortfall av strøm, idet innretningen var i oppstartsfase. En trykkavlastningsventil i separator ble stående i åpen posisjon under oppstart og stabilisert olje strømmet via sjøsump og væskeutskiller til sjø. … Continued

Setter lupen på ConocoPhillips

Ptil iverksetter gransking av en hydrokarbonlekkasje som inntraff den 7.august på Eldfisk. Dette melder Ptil i en pressemelding.

Hendelsen skjedde etter nedstengning og bortfall av strøm, idet innretningen var i oppstartsfase. En trykkavlastningsventil i separator ble stående i åpen posisjon under oppstart og stabilisert olje strømmet via sjøsump og væskeutskiller til sjø.

Det ble igangsatt oljevernaksjon og mekanisk oppsamling etter at et helikopter ble sendt ut for å vurdere størrelsen på utslippet.

Ptil vil granske hendelsen for å identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker, samt følge opp ConocoPhillips sine egne granskinger av ESD- og utslippshendelsene.