Gasslekkasje på Kårstø torsdag kveld

Alt personell er gjort rede for, og årsaken er foreløpig ukjent. Klokken 22:30 torsdag kveld ble det meldt om en gasslekkasje på Kårstø, skriver Statoil. Den offentlige redningstjenesten og myndighetene ble varslet om situasjonen, og beredskapsorganisasjon ble raskt etablert. Gasslekkasjen skjedde i Statpipe-anlegget i et området hvor gassrørene kommer inn mot anlegget for prosessering. Det vil kunne være … Continued

Alt personell er gjort rede for, og årsaken er foreløpig ukjent.

Klokken 22:30 torsdag kveld ble det meldt om en gasslekkasje på Kårstø, skriver Statoil. Den offentlige redningstjenesten og myndighetene ble varslet om situasjonen, og beredskapsorganisasjon ble raskt etablert.

Gasslekkasjen skjedde i Statpipe-anlegget i et området hvor gassrørene kommer inn mot anlegget for prosessering. Det vil kunne være synlige flammer (kontrollert avbrenning av gass) fra de tre prosessfaklene på anlegget mens dette pågår.

Alt personell er gjort rede for og det er nå kun skiftbemanning på 25 personer som er på anlegget for å håndtere hendelsen. Årsakene til hendelsen er foreløpig ikke avklart.

Beredskapsorganisasjonen vil være i løpende kontakt med den offentlige redningstjenesten og andre relevante myndigheter.