Essenticon, HMS Thomas Meinich Andreassen Foto: enerWE

Fra stoffkartotek

… til styringsverktøy.

Essenticon har de siste to årene utviklet stoffkartoteket SafeUse fra å være et rent stoffkartotek til å være et styringsverktøy for kjemikaler. forteller André Jensen, Salgs- og Markedsansvarlig i Essenticon.

Dette har styrket Essenticon sin posisjon som leverandør og har vist at selskapet kan tilby en bredere administrasjons løsning for kjemikalie dokumentasjon.

Se film øverst i artikkelen.

Denne artikkelen er skrevet av Essenticon som er kunde av enerWE AS

Essenticon

Essenticon AS er en ledende leverandør av programvare for kjemikaliestyring og dokumentasjon.

Vårt program SafeUse kombinerer smarte IT løsninger med ekspertise innen toksikologi og regelverk.

SafeUse er et elektronisk styringsverktøy som blant annet inkluderer stoffkartotek, enkel og utvidet risikovurdering og miljøregnskap.

Kundesegmentet dekker et stort spekter av selskaper, fra noen av verdens største oljeselskaper, offshore selskaper og farmasøytisk industri til fylkes kommuner og annen industri i og utenfor Norge.