Bilde fra Vats

Får støtte fra Miljødirektoratet

Opphogging av oljeplattformer I forrige uke publiserte vi en nyhet om at Fiskarlaget stillerspørsmål ved NIVAs kompetanse når det gjelder overvåking av sjømattryggheten i Vatsfjorden og Yrkjefjorden i Rogaland.  NIVA har blant annet vært engasjert for å overvåke selskapet AF Decoms demontering og destruering av oljeplattformer fra Nordsjøen ved Raunes i Vatsfjorden, en liten fjordarm … Continued

Opphogging av oljeplattformer

I forrige uke publiserte vi en nyhet om at Fiskarlaget stillerspørsmål ved NIVAs kompetanse når det gjelder overvåking av sjømattryggheten i Vatsfjorden og Yrkjefjorden i Rogaland. 

NIVA har blant annet vært engasjert for å overvåke selskapet AF Decoms demontering og destruering av oljeplattformer fra Nordsjøen ved Raunes i Vatsfjorden, en liten fjordarm utenfor Haugesund.

NIVA har ikke klart å skape den nødvendige tilliten. Det er veldig viktig å forebygge utslipp av miljøgifter i dette fjordsystemet. Vi snakker om en viktig fiskefjord som nasjonalt sett også er et viktig gyte- og oppvekstområde, sier assisterende generalsekretær Jan Birger Jørgensen i Norges Fiskarlag til Dagbladet.

enerWE.no kontaktet Bengt Hildisch, President i AF Offshore Decom for en kommentar.

AF Miljøbase Vats er etablert for å håndtere utrangerte offshoreinstallasjoner. Vårt mål er å fjerne og dele opp plattformene på en sikker og miljøriktig måte, med så høy grad av gjenvinning som mulig, forteller han til enerWE.no.

Miljøovervåkingsprogrammet ble etablert i 2009, og fra 2013 ble det et krav i tillatelsen fra Miljødirektoratet at det gjennomføres miljøovervåking fra en akkreditert leverandør. Dette fordi det stilles strenge faglige krav til metode for gjennomføring av denne typen målinger.

Miljøforskningsinstituttet NIVA (Norsk Institutt for Vannforskning) er en akkreditert leverandør og er derfor en av flere tilsvarende leverandører vi vil innhente tilbud fra ifbm at avtaleperioden går ut. Vi er takknemlig for innspillene fra Norges Fiskarlag og tar dette med oss i vurderinger rundt neste periode av miljøovervåkingsprogrammet. Endelig program og valg av leverandør(er) vil være klart i løpet av året til oppstart i 2015.

AF Gruppen får støtte fra Signe Nåmdal, Avdelingsdirektør i Miljødirektoratet. Tirsdag den 14. oktober skriver hun følgende i et svar i Dagbladet.

AF Decom har tillatelse til opphugging, med de utsplipp det innebærer. Forurensningsloven sier at vi skal legge vekt på «forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket forøvrig vil medføre».

Miljøovervåkningen viser at det ikke er noen grunn til bekymring.