Dette må du som industrivernpliktig bedrift ha oversikt over

Slik løser du utfordringene med planer, øvelser og gjennomføring.

Slik løser du utfordringene med planer, øvelser og gjennomføring.

Det stilles strenge krav til industrivernpliktige bedrifter i Norge, og det er noen vesentlige ting bedriften må vite for å ha den riktige beredskapen ivaretatt.

– De største utfordringene for industrivernpliktige bedrifter er å ha gode planer, gode øvelser og en realistisk oversikt over hva som faktisk kan skje hos dem, sier Knut Oscar Gilje, direktør i Norges sikkerhetsorganisasjon (NSO).

En god forståelse av risikobildet og en riktig risikovurdering ligger til grunn for godt beredskapsbilde ifølge direktøren.

– Det viktigste slike bedrifter kan gjøre er å øve, øve, øve – og de må øve sammen med nødetatene, mener Gilje.

InCaseIT er en løsning som gir bedriften oversiktlig planverk, sjekklister og effektiv varsling – alltid oppdatert og tilgjengelig.