HMS, Pilotech Harald Axelsen Foto: enerWE

Dette må du som industrivernpliktig bedrift ha oversikt over

Slik løser du utfordringene med planer, øvelser og gjennomføring.

Det stilles strenge krav til industrivernpliktige bedrifter i Norge, og det er noen vesentlige ting bedriften må vite for å ha den riktige beredskapen ivaretatt.

– De største utfordringene for industrivernpliktige bedrifter er å ha gode planer, gode øvelser og en realistisk oversikt over hva som faktisk kan skje hos dem, sier Knut Oscar Gilje, direktør i Norges sikkerhetsorganisasjon (NSO).

En god forståelse av risikobildet og en riktig risikovurdering ligger til grunn for godt beredskapsbilde ifølge direktøren.

– Det viktigste slike bedrifter kan gjøre er å øve, øve, øve – og de må øve sammen med nødetatene, mener Gilje.

InCaseIT er en løsning som gir bedriften oversiktlig planverk, sjekklister og effektiv varsling – alltid oppdatert og tilgjengelig.

Stikkord: , , ,

Denne artikkelen er skrevet av Pilotech som er kunde av enerWE AS

Pilotech

Pilotech har utviklet løsningen InCaseIT – et sky-basert krisehåndteringssystem basert på spisskompetanse innenfor operativ ledelse og operasjonell krisehåndtering fra norsk luftfart, Luftforsvaret og internasjonal telekommunikasjon. Løsningen kan tilpasses enhver organisasjon, alt fra internasjonale industriforetak til små lokalbedrifter. Ta kontakt med hax@pilotech.no for mer informasjon.
Annonse
Ads banner