Bilde av Børge Brende

Brende vil ikke brenne

Vil avskaffe fakling innen 2030. Utenriksminister Børge Brende (H) støtter arbeidet med å avskaffe rutinemessig fakling på oljeplattformer med åtte millioner kroner. Brende varslet pengestøtten til Verdensbankens «Zero Routine Flaring by 2030» under lanseringen i Washington fredag. Norge var det første landet til å slutte seg til initiativet, som har til hensikt å få en … Continued

Vil avskaffe fakling innen 2030.

Utenriksminister Børge Brende (H) støtter arbeidet med å avskaffe rutinemessig fakling på oljeplattformer med åtte millioner kroner.

Brende varslet pengestøtten til Verdensbankens «Zero Routine Flaring by 2030» under lanseringen i Washington fredag. Norge var det første landet til å slutte seg til initiativet, som har til hensikt å få en slutt på brenning av overskuddsgass ved oljeproduksjon fordi det er «ille for klimaet og sløsing med ressurser», ifølge utenriksminister Børge Brende.

Konsekvensene av fakling er spesielt ødeleggende i Arktis. Svart sot faller på isen og gjør at den smelter raskere. Forskning viser at opptil 40 prosent soten som faller ned i Arktis kommer fra fakling, sier han.

Også president Jim Kim i Verdensbanken og FNs generalsekretær Ban Ki-moon deltok under arrangementet, sammen med toppsjefene i oljeselskapene Shell, Total og Statoil.

Statoil anslår i sin bærekraftsrapport i fjor at konsernets samlede fakling utgjør 0,5 prosent av all fakling. Fakling står i løpet av ett år for totale utslipp på anslagsvis 300 millioner tonn CO2.

I Norge er fakling, med unntak av sikkerhetsfakling, forbudt.