HMS Redaksjonen

Film om arbeid i høyden

Bilfinger Industrial Service tar HMS på alvor.