Bilde av Kjetil Drag
HMS, Total Safety Rune Aadnøy

Beredskap i eget hus

ALTUS Intervention viderefører samarbeidet.

ALTUS Intervention signerte i starten av 2014 kontrakt med Total Safety.

Vi er stolte av å bli valgt som leverandør til Altus Intervention innen beredskapstrening, forteller Rune Aadnøy i Total Safety.

Kontrakten går ut på at Total Safety skal være våre rådgivere og veiledere i utformingen av et 2. linje beredskapssystem, forteller Kjetil Drag (bildet), Vice President HSE North Sea, ALTUS Intervention AS.

Total Safety skal også aktivt delta i trening av personell tilknyttet beredskapsorganisasjonen, samt i praktisk gjennomføring av øvelser.

Kontrakten inneholder også utvikling og trening av vår 1. line beredskapstjeneste – Industrivernet, forteller Kjetil Drag.

ALTUS Intervention tok kontakt med Total Safety for et par år tilbake da selskapet hadde behov for en restrukturering og trening av industrivernet. Opp gjennom årene var betydelige deler av organisasjonen skiftet ut og personell hadde fått nye roller i organisasjonen.

Vi så med dette at vi hadde behov for en betydelig gjennomgang og trening av 1. linje beredskapsorganisasjonen, forteller Drag. Vi tok kontakt med Total Safety da vi kjente til de fra tidligere oppdrag, samt at de kunne vise til praktisk kompetanse og erfaring med slike typer oppdrag fra tidligere.

Organiseringen og den grunnleggende opplæringen av Industrivernet foregikk i 2012-2013. Etter gjennomgangen av 1. linje beredskapsorganisasjon, kom tiden for 2. linje. Gjennom en tid med mange organisasjonsendringer var både selve beredskapssystemet utdatert og medlemmene utrent.

Med dette som bakgrunn og med de positive erfaringene vi hadde hatt gjennom utviklingen av vårt Industrivern, ble Total Safety kontaktet for også å bistå ALTUS Intervention med utviklingen av vårt 2. linje beredskapssystem. Dette arbeidet ble ytterligere aktualisert da bedriften ble solgt ut av Aker Solutions og vi derved måtte etablere en beredskapsorganisasjon utenfor beredskapsstrukturen der.

Organiseringen og basistreningen av beredskapsorganisasjonen er planlagt ferdigstilt innen utgangen av 2014. Deretter vil Total Safety være behjelpelige med vedlikeholdstrening og gjennomføring av øvelser.

Gjennom året gjennomføres det ulike beredskapsøvelser ved ALTUS Intervention. Industrivernet trener ca. 4 ganger i året. 2. linje beredskapsorganisasjonen trener også ca 4 ganger i året.

Minimum en av disse øvelsene vil være en kombinasjonsøvelse der både Industrivern og 2. linje øver sammen, avslutter Drag.

Denne artikkelen er skrevet av Total Safety AS som er kunde av enerWE AS

Total Safety AS

Total Safety er et selskap innen krise- og beredskapshåndtering og leverer tjenester til alle nivåer i beredskapsorganisasjonen. Emergency Log Unit (ELU) er en applikasjon som brukes som styringsverktøy til krisehåndtering. Denne programvaren er utviklet av Total Safety AS i samarbeid med Enovate.

Selskapet besitter kompetanse innen fagfelt som kreves for å drifte en beredskapsorganisasjon. Alle nivå i organisasjonen trenes, dimensjoneres og kvalitetssikres gjennom øvelser og dynamiske treningsprogram målt opp mot det til enhver tid gjeldende risikobildet i virksomheten.

Målet er å bistå kunden med å bygge egen beredskap gjennom en proaktiv tilnærming. Alle ansatte i Total Safety har bakgrunn fra operative tjenester. Selskapet har kompetanse innen krisehåndtering, beredskapshåndtering, risikostyring og HMS arbeid.

Se mer informasjon på totalsafety.no.
Annonse
Ads banner