AAK-Safety
Arrangement, HMS TEAM Nordmarka AS Foto: AAK Safety

Arbeid i høyden

Programkomitéen har startet arbeidet.

Høydekonferansen arrangeres i Stavanger den 1. og 2. april 2014. Programkomitéen har nå startet arbeidet med å sette sammen et program som skal bidra til erfaringsoverføring og læring på tvers av selskap og bransjer.

Med over 20 års erfaring er CAN i dag en av Norges fremste aktører når det gjelder dyktig fagutførelse kombinert med tilkomstteknikk.

Alt arbeid i høyden innebærer en økt risiko for arbeidstakerne, miljøet og bedriftene. Dette må tas på alvor, ingen enkeltbedrift har fasiten, sier Bjørn M. E. Jacques – Sikringsleder i CAN AS og medlem i programkomitéen for Høydekonferansen. Sammen står vi styrket til best mulig å sette realistiske tiltak og retningslinjer som vil kunne bidra til økt sikkerhet innen faget.

Høydekonferansen arrangeres av TEAM Nordmarka AS. Konferansen var opprinnelig et initiativ fra AAK Safety, og har nå blitt en bransjesamling for alle som jobber i høyden. Det er forventet omkring 200 deltakere på Høydekonferansen 2014.

Programkomitéen oppfordrer til å sende inn forslag til foredrag og foredragsholdere. Forslag kan sendes til network@teamnordmarka.no.

Det opplyses om at Ansvarlig Redaktør i enerWE AS har eierinteresser i TEAM Nordmarka AS.

Denne artikkelen er skrevet av TEAM Nordmarka AS som er kunde av enerWE AS

TEAM Nordmarka AS

TEAM Nordmarka AS er en profesjonell konferanseaktør. I 2015 arrangerer TEAM Nordmarka AS blant annet følgende konferanser: Se teamnordmarka.no eller facebook.com/teamnordmarka for ytterligere informasjon.
Annonse
Ads banner