Arbeid i høyden i Tyskland

Nå skal vi dele erfaringer! Programkomitéen for Høydekonferansen har invitert Dr. Ing. Marco Einhaus som foredragsholder på Høydekonferansen. Alt ligger altså til rette for erfaringsdeling mellom norske og tyske aktører når det gjelder sikkert arbeid i høyden. Alle arbeidsgivere som har personer ansatt, må etter tysk lov registrere disse og betale en avgift til et … Continued

Nå skal vi dele erfaringer!

Programkomitéen for Høydekonferansen har invitert Dr. Ing. Marco Einhaus som foredragsholder på Høydekonferansen. Alt ligger altså til rette for erfaringsdeling mellom norske og tyske aktører når det gjelder sikkert arbeid i høyden.

Alle arbeidsgivere som har personer ansatt, må etter tysk lov registrere disse og betale en avgift til et forsikringsselskap som kalles «Berufsgenossenschaften», forteller Tore Rønstad, Fagleder i SOFT og medlem av programkomitéen for Høydekonferansen. Ett slikt halvstatlig forsikringsselskap har sine spesialiteter som eksempelvis ingeniørtjenester, metall, arbeid i høyden og liknende.

Forsikringsselskapene er samlet under en hovedorganisasjon som kalles DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung). Disse organisasjonene sitter og utarbeider forskrifter og retningslinjer.

Oppgaven er å redusere ulykker og drive forbyggende arbeid, forteller Rønstad.

Forskriftene har en gyldighet på samme vis som våre forskrifter. Arbeidstilsynet i Tyskland bruker disse forskriftene ved inspeksjon på arbeidsplassene

Arbeidstilsynet og DGUV lever i et symbioseforhold der forskriftene til DGUV har samme gyldighet som en lov, sier Tore Rønstad.

Dr. Ing. Marco Einhaus har ansvaret i DGUV for det som har med arbeid i høyden.

Vi ser frem til å ta del i de erfaringene som Dr. Ing. Marco Einhaus skal dele med oss på Høydekonferansen, avslutter Rønstad. Jeg er sikker på at vi kan dra nytte av å dele erfaringer på tvers av landegrensene.

Høydekonferansen er et initiativ fra AAK. Konferansen arrangeres av TEAM Nordmarka AS. Det opplyses om at Anvarlig redaktør i enerWE AS har eierinteresser i TEAM Nordmarka AS.