Arbeid i høyden

Nå skal komitéen spikre programmet. Høydekonferansen arrangeres av TEAM Nordmarka AS i samarbeid med AAK. Konferansen skal være knutepunktet mellom de ulike miljøene som jobber i høyden. Det er svært viktig med bredest mulig forståelse og enighet rundt hva «Arbeid i høyden» innebærer. Uavhengig av type næring, selskap, posisjon eller stilling, sier Magne Beyer, Leder … Continued

Nå skal komitéen spikre programmet.

Høydekonferansen arrangeres av TEAM Nordmarka AS i samarbeid med AAK. Konferansen skal være knutepunktet mellom de ulike miljøene som jobber i høyden.

Det er svært viktig med bredest mulig forståelse og enighet rundt hva «Arbeid i høyden» innebærer. Uavhengig av type næring, selskap, posisjon eller stilling, sier Magne Beyer, Leder LBO Kurssenter og medlem av programkomitéen for Høydekonferansen 2014.

På Høydekonferansen skal myndigheter, bransjeorganisasjoner, leverandører, kontraktører, operatører og utstyrsleverandører i oljebransjen møtes for å skape god debatt og drive frem gode løsninger.

Flere bransjer

Høydekonferansen skal også bidra til erfaringsoverføring på tvers av bransjer. Oljebransjen, energibransjen og bygg- og anleggsbransjen skal møtes for å dele kunnskap og erfaringer, og hjelpe hverandre til å bli enda bedre når det gjelder sikkert arbeid i høyden.

Stor interesse, mange påmeldte

Interessen for Høydekonferansen 2014 har vært over all forventning. Allerede før programmet er ferdig, har mange bestilt både utstillerplass og deltakerplass. Blant utstillere er Varri, CAN, Linjebygg Offshore, AAK, BLH-DOM Integrity Solutions, Standard Online, enerWE og TEAM Nordmarka.

Den 30. januar møtes programkomitéen for å gå gjennom forslag til foredrag og foredragsholdere. Deretter vil programmet publiseres. Dersom du har forslag til foredrag og foredragsholdere, så kan du fortsatt sende inn ditt forslag til [email protected]

HMS-pris

Høydekonferansens HMS-pris skal tildeles en person eller en bedrift som har utmerket seg når det gjelder sikkert arbeid i høyden. Prisen vil deles ut på Høydekonferansen som arrangeres i Stavanger den 1. og 2. april 2014.

Kompetanse på arbeid i høyden blant myndigheter, kjøpere av tjenester og til dels leverandører er i beste fall varierende, sier Tore Rønstad, Leder personell sikring i Soft Sertifisering og medlem i programkomitéen for Høydekonferansen.

Lover og forskrifter er lite dekkende, og standarder er lite kjent, forteller han. Dette gir grunn til uro. Andre land har betydelig større fokus på dette området. Derfor er Høydekonferansen en viktig og nødvendig arena der informasjon og erfaringer kan deles. Det er også viktig at konferansen er tverrfaglig, da det er mange som er berørt av høyde arbeid. Gjennom deling av kompetanse, erfaring og informasjon kan denne konferansen være et bidrag til bedre forståelse. Og bedre forståelse vil lede til en tryggere arbeids hverdag.

Alt arbeid i høyden innebærer en økt risiko for arbeidstakerne, miljøet og bedriftene. Dette må tas på alvor, ingen enkeltbedrift har fasiten, sier Bjørn M. E. Jacques – Sikringsleder i CAN AS og medlem i programkomitéen for Høydekonferansen. Sammen står vi styrket til best mulig å sette realistiske tiltak og retningslinjer som vil kunne bidra til økt sikkerhet innen faget.

Programkomitéen for Høydekonferansen fungerer som jury. Send ditt kandidatforslag til [email protected] innen den 01.03.2014.

Det opplyses at Ansvarlig redaktør i enerWE AS har eierinteresser i TEAM Nordmarka AS