Bilde fra Svalbard

Ap kan si nei

Hva skjer’a? Venstre og KrF kan komme til å få Arbeiderpartiets støtte i oppgjøret med regjeringen om oljeutvinning i Barentshavet. Men sikkert er det ikke. Vi vet ennå ikke hva slags grunnlag regjeringen har basert sine vurderinger rundt iskanten på, sier Arbeiderpartiets klima- og energipolitiske talsperson Terje Lien Aasland til NTB. Han sier Ap først … Continued

Hva skjer’a?

Venstre og KrF kan komme til å få Arbeiderpartiets støtte i oppgjøret med regjeringen om oljeutvinning i Barentshavet. Men sikkert er det ikke.

Vi vet ennå ikke hva slags grunnlag regjeringen har basert sine vurderinger rundt iskanten på, sier Arbeiderpartiets klima- og energipolitiske talsperson Terje Lien Aasland til NTB.

Han sier Ap først vil ta stilling til saken når klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) i løpet av våren avgir melding om iskanten til Stortinget. Samtidig er han åpen om hvilke utfall saken kan få for Aps del.

Ifølge Aasland vil Arbeiderpartiet enten gå inn for at Stortinget definerer en ny iskant nord eller sør for dagens. En annen mulighet er å holde fast ved beregningsmetoden som regjeringen har lagt til grunn og først ta stilling til dette spørsmålet når hele forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten skal revideres i 2020.

Det er også et alternativ å si nei til permanent petroleumsvirksomhet i enkelte av blokkene i 23. konsesjonsrunde, uavhengig av hvor man setter strek for iskanten, sier Aasland.