Alvorlige brudd på regelverket

Hess tilfredstiller ikke regelverkets krav. Tilsynsaktiviteten avdekket at Hess’s ivaretakelse av plikter som rettighetshaver ikke tilfredsstiller regelverkets krav. Ptil identifiserte tre avvik knyttet til: styringssystem håndtering av risiko dokumentasjonssystem Videre ble det identifisert et forbedringspunkt knyttet til rolleavklaring. På bakgrunn av dette ga Ptil 27.11.13 varsel om pålegg til Hess. I overensstemmelse med varselet har Ptil gitt … Continued

Hess tilfredstiller ikke regelverkets krav.

Tilsynsaktiviteten avdekket at Hess’s ivaretakelse av plikter som rettighetshaver ikke tilfredsstiller regelverkets krav.

Ptil identifiserte tre avvik knyttet til:

  • styringssystem
  • håndtering av risiko
  • dokumentasjonssystem

Videre ble det identifisert et forbedringspunkt knyttet til rolleavklaring.

På bakgrunn av dette ga Ptil 27.11.13 varsel om pålegg til Hess.

I overensstemmelse med varselet har Ptil gitt Hess følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf. styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, pålegges Hess Norge AS å foreta en full gjennomgang av regelverkets krav til styring av virksomheten og å treffe tiltak for å tilfredsstille disse krav i egen virksomhet.

  • Milepel 1: Frist for identifisering av krav og utarbeiding av plan for korrektive tiltak settes til 25.1.2014.
  • Milepel 2: Frist for gjennomføring av tiltak settes til 1.5.2014. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Kilde: Ptil.no