Marco Einhaus
Arrangement, HMS, Internasjonalt TEAM Nordmarka AS Foto: enerWE

4.900 dødsulykker i EU

…hvert eneste år.

Dr. Ing. Marco Einhaus fra GB Bau deltar på Høydekonferansen 2014.

I EU har vi 4.900 dødsulykker på arbeidsplassen hvert år, forteller Dr. Ing. Einhaus. Hvordan kan vi lære av hverandre på tvers av landegrensene?

Alle arbeidsgivere som har personer ansatt i Tyskland, må etter tysk lov registrere disse og betale en avgift til et forsikringsselskap som kalles «Berufsgenossenschaften». Et slikt halvstatlig forsikringsselskap har sine spesialiteter som eksempelvis ingeniørtjenester, metall, arbeid i høyden og liknende.

Dr. Ing. Marco Einhaus har ansvaret i DGUV for det som har med arbeid i høyden. Forsikringsselskapene er samlet under en hovedorganisasjon som kalles DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung).

Vi ser at arbeid i tau og personlig verneutstyr benyttes totalt forskjellig i de ulike landene i EU, forteller Dr. Ing. Marco Einhaus. Hva kan vi lære av hverandre?

Høydekonferansen er et initiativ fra AAK. Konferansen arrangerer i regi av TEAM Nordmarka AS. Det opplyses om at Ansvarlig redaktør har eierinteresser i TEAM Nordmarka AS.

Denne artikkelen er skrevet av TEAM Nordmarka AS som er kunde av enerWE AS

TEAM Nordmarka AS

TEAM Nordmarka AS er en profesjonell konferanseaktør. I 2015 arrangerer TEAM Nordmarka AS blant annet følgende konferanser: Se teamnordmarka.no eller facebook.com/teamnordmarka for ytterligere informasjon.