Det er flom over store deler av østlandet.

Annonsørinnhold - Gudbrandsdal Energi

Hvordan påvirker dette strømprisene?

Snøsmeltingen i fjellet har for alvor kommet  igang. Gudbrandsdalslågen og flere andre vassdrag går flomstore. Hvordan påvirker dette strømprisene?

Sjekk ut Gudbrandsdalen Energis markedkommentar for mai 2018

Gudbrandsdal Energi

Gudbrandsdal Energi er en landsdekkende kraftleverandør som historisk sett har vært blant de aller billigste på pris. Fra å være en liten strømleverandør i det norske strømmarkedet har selskapet i løpet av de siste 10 år hatt en betydelig økning i antall nye kunder. Selskapet er nå blant de 10 største strømselskapene i Norge med sine ca 100 000 strømkunder.