45 shades of business

Nord-Norge går så det griner! Nord-Norge går så det griner! For første gang på svært lenge er veksten i den nordnorske økonomien større enn i resten av landet (KB Nord-Norge Høst 2014). For at denne veksten skal komme lokalsamfunnene i nord til gode er vi avhengige av at unge mennesker i nord ser mulighetene og … Continued

Nord-Norge går så det griner!

Nord-Norge går så det griner! For første gang på svært lenge er veksten i den nordnorske økonomien større enn i resten av landet (KB Nord-Norge Høst 2014). For at denne veksten skal komme lokalsamfunnene i nord til gode er vi avhengige av at unge mennesker i nord ser mulighetene og er i stand til å utnytte dem.

I et slikt perspektiv er det urovekkende at de tre nordligste fylkene troner listen over fylker med høy frafallsprosent fra videregående skole. For mens 57 % av ungdommer på landsbasis fullfører videregående skole på normert tid er de tilsvarende tallene henholdsvis 50 %, 49 % og 37 % for Nordland, Troms og Finnmark (Statistisk Sentralbyrå). Dette ønsker unge nordnorske gründere å gjøre noe med!

BLÅTT:RÅTT:RABALDER er et helstøpt, knalltøft og kreativt prosjekt som skal inspirere ungdomsskoleelever til å se verdiene i nord og mulighetene som åpner seg for dem som klarer å stå skoleløpet ut! sier Kjersti Eline Tønnessen Busch fra SALT.

Gjennom en skoledag med show, filmproduksjon, lydverksted og entreprenørskapssmie vil elevene utfordret til å tenke nytt! Hvordan kan de være med å skape arbeidsplasser i nord? Hvilke muligheter finnes i fiskeri-, havbruks- og petroleumsnæringen? Hva kreves av kompetanse og utdanning for å være med på framtidsseilasen? Og hvordan kan man skape kystens lyd- og billedspor? Utfordringene er mange. Resultatet kan bli 45 nye bedrifter skapt av ungdommer i nord i hver av de ni ukene prosjektet rulles ut i landsdelen.

Norsk olje og gass er prosjektets hovedsponsor og har valgt å støtte BLÅTT:RÅTT:RABALDER fordi de ser verdien av å møte ungdommene der de er – i distriktene, i Nord-Norge.

Oppdrettsnæringen, fiskeri- og petroleumsnæringen har her samme mål, og jobber sammen for å nå det: vi ønsker oss ungdom som vil bo og jobbe i landsdelen, og utdanne seg til å jobbe med ressursene våre! BLÅTT:RÅTT:RABALDER” er et prosjekt som oppfyller mange av våre mål i landsdelen Nord-Norge, sier Thina Hagen i Norsk olje og gass.