Lite gassfunn i Barentshavet

Mellom en og to Mrd. Sm3. Statoil har funnet gass i undersøkelsesbrønn 7220/2-1, om lag 40 kilometer nordøst for olje- og gassfunnet 7220/8-1 Johan Castberg og om lag 260 kilometer nordvest for Hammerfest. Det skriver Oljedirektoratet i en pressemelding. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom en og to milliarder standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass. … Continued

Mellom en og to Mrd. Sm3.

Statoil har funnet gass i undersøkelsesbrønn 7220/2-1, om lag 40 kilometer nordøst for olje- og gassfunnet 7220/8-1 Johan Castberg og om lag 260 kilometer nordvest for Hammerfest. Det skriver Oljedirektoratet i en pressemelding.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom en og to milliarder standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 714. Tillatelsen ble tildelt i 22. konsesjonsrunde i 2013.