Bilde av Statoil-logo

Håpet ute for Hoop

Statoil er skuffet. Operatør Statoil har sammen med partner Idemitsu Petroleum Norge gjort et lite gassfunn i Mercury-prospektet i PL614 i Barentshavet. Med det er Statoils leteprogram for Hoop-området for 2014 fullført, skriver selskapet i en pressemelding. I sommer boret Statoil tre letebrønner i Hoop-området i Barentshavet: Apollo og Atlantis i PL615 og Mercury i … Continued

Statoil er skuffet.

Operatør Statoil har sammen med partner Idemitsu Petroleum Norge gjort et lite gassfunn i Mercury-prospektet i PL614 i Barentshavet. Med det er Statoils leteprogram for Hoop-området for 2014 fullført, skriver selskapet i en pressemelding.

I sommer boret Statoil tre letebrønner i Hoop-området i Barentshavet: Apollo og Atlantis i PL615 og Mercury i PL614. Dette var de første brønnene med Statoil som operatør i Hoop-området. Statoil er partner i oljefunnene Wisting Central og Hanssen med OMV som operatør i nabolisensen PL537, som åpnet en ny oljeprovins i Hoop-området.

Dessverre resulterte ikke de tre Statoil-opererte brønnene som ble boret i sommer i kommersielle funn. I Apollo ble et godt reservoar påvist, men ingen hydrokarboner. Atlantis og Mercury resulterte i to små gassfunn.

Vi er naturligvis skuffet over resultatene av sommerens borekampanje i Hoop-området, sier Irene Rummelhoff, Statoils letedirektør for norsk sokkel.

Det er imidlertid viktig å forstå at Hoop er et uutforsket område på mer enn 15.000 kvadratkilometer der kun seks brønner er fullført hittil. Vi har ikke alle svarene om undergrunnen ennå. Ikke-kommersielle funn og tørre brønner er en del av gamet når vi leter i uutforskede områder. De gir viktige kunnskaper om området, legger hun til.

Statoil utformet letekampanjen for Hoop for å få mest mulig kunnskaper om området. Prospektene som ble valgt for kampanjen testet ulike letemodeller i ulike geologiske områder og på forskjellige dyp.

Vi skal nå analysere dataene vi har samlet inn i brønnene og legge inn dette i undergrunnsmodellene våre, sier Rummelhoff.

Vi har fått bekreftet et fungerende petroleumssystem i Hoop, men må arbeide videre for å forstå migrasjonen og hvor oljen har samlet seg. Vi vet av erfaring at å lete etter hydrokarboner i Barentshavet tar tid og krever utholdenhet, sier hun.