Funn ved Gimlefeltet

Mellom 0,2 og 1 million Sm3. Statoil, operatør for utvinningstillatelsene 120 B/Gimle Unit, har avsluttet boring av en observasjonsbrønn med letemål, 34/10-C-18 A. Brønnen påviste petroleum. Brønnen er boret på østflanken av Gimlefeltet, som ligger mellom feltene Gullfaks og Visund i nordlige del av Nordsjøen. Foreløpig beregning av størrelsen på funnene er til sammen mellom … Continued

Mellom 0,2 og 1 million Sm3.

Statoil, operatør for utvinningstillatelsene 120 B/Gimle Unit, har avsluttet boring av en observasjonsbrønn med letemål, 34/10-C-18 A. Brønnen påviste petroleum.

Brønnen er boret på østflanken av Gimlefeltet, som ligger mellom feltene Gullfaks og Visund i nordlige del av Nordsjøen.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnene er til sammen mellom 0,2 og 1 million standardkubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. Funnene vil bli vurdert tilknyttet Gimlefeltet.

Kilde: npd.no