UPTIME Centre of Competence

Konkrete resultater for industrien. Drifts- og vedlikeholdsaktivitetene i maritim og offshore næring representerer store verdier. Skal næringen være konkurransedyktig også i framtiden, må det jobbes stadig mer systematisk med innovasjon på tvers av aktørene. Dette berører forskning, utdanning, teknologi, prosesser, kultur og kompetanse. UPTIME Centre of Competence er etablert for å adressere disse utfordringene og … Continued

Konkrete resultater for industrien.

Drifts- og vedlikeholdsaktivitetene i maritim og offshore næring representerer store verdier.

Skal næringen være konkurransedyktig også i framtiden, må det jobbes stadig mer systematisk med innovasjon på tvers av aktørene.

Dette berører forskning, utdanning, teknologi, prosesser, kultur og kompetanse.

UPTIME Centre of Competence er etablert for å adressere disse utfordringene og drive prosjekter som gir konkrete resultater for industrien.

Oceaneering Asset Integrity ble sommeren 2013 partner i UPTIME Centre of Competence, forteller Knut Vindenes, Daglig leder i UPTIME Centre of Competence. For oss er det svært viktig å ha en så viktig aktør som Oceaneering med som partner. Vi har partnere som kjennetegnes ved at de er svært kompetente og toneangivende innenfor sine områder.

UPTIME Centre of Competence skal være en problemløser, et aktuelt og aktivt ressurssenter, med hovedfokus på maritim og offshore operasjon, drift og vedlikehold. UPTIME Centre of Competence skal være en utviklingsarena der en knytter de beste erfaringer, teknologier og prosesser fra næringene, med ett hovedmål: bedre, mer effektive og konkurransedyktige drifts-og vedlikeholdsløsninger.