Uheldig utsettelse

Petro Arctic håper på mer olje. Interesseorganisasjonen for nordnorske leverandører er kritisk til at Statoil skyter Johan Castberg ut i tid, men håper det gir rom til å finne tilleggsressurser. Det er selvfølgelig beklagelig at det blir utsettelse, men det som nå skjer gir større sannsynlighet for en mer omfattende robust løsning som også kan … Continued

Petro Arctic håper på mer olje.

Interesseorganisasjonen for nordnorske leverandører er kritisk til at Statoil skyter Johan Castberg ut i tid, men håper det gir rom til å finne tilleggsressurser.

Det er selvfølgelig beklagelig at det blir utsettelse, men det som nå skjer gir større sannsynlighet for en mer omfattende robust løsning som også kan gjøre det enklere å bygge ut mindre funn i nærheten av Johan Castberg, sier styreleder Arvid Jensen i det nordnorske leverandørnettverker Petro Arctic, til NTB.

Selvstendig terminal

Han merker seg at Statoil nå lanserer tanken om å fortsatt bygge en terminal på Veidnes utenfor Nordkapp, men uten å legge en rørledning dit. Da kan terminalen forsynes med shuttlefartøy.

Jensen mener det er et tankekors at et så stort funn som Johan Castberg med påviste ressurser på mellom 400 og 600 millioner tonn ikke gir grunnlag for robuste og større løsninger i Barentshavet.

Statoil sliter ikke med lønnsomheten i en flytende plattform eller halvt nedsenkbar plattform uten rør, men dette har noe med kostnadsnivået på norsk sokkel å gjøre. Men jeg synes det er bra at man ser mot større områdeløsninger. Selv om vi nå får ett års utsettelse vil det kunne gi vesentlig større ringvirkninger, sier Jensen.

Områdeløsning

For samfunnet handler det om å få mest mulig økonomi ut av ressursene som investeres i oljeinfrastrukturen i nye områder, mens det for utbyggeren kan dreie seg om å få mest økonomi ut av et funn. Derfor har oljeminister Tord Lien, oljedirektør Bente Nyland, men også lisenspartner Petoro presset på for at Statoil må se ut over Johan Castberg-funnet alene når de vurderer utbyggingsløsning.

Ofte er det slik at selskapene vurderer prosjekt for prosjekt og tar beslutning om konsept basert på det ene prosjektet. Men så vet man også at det er stor sannsynlighet for å finne nye ressurser. Da kan man om to-tre år stå i en situasjon der det også er bedre prosjektøkonomi i å bygge større løsninger, sier Arvid Jensen.

Leting

Statoil utsetter avgjørelsen i ett år. Ifølge Petro Arctic kan det være nok til å få svar på om det finnes tilleggsressurser som kan knyttes til Castberg-utbyggingen.

Om ett år vet vi om det er funnet tilleggsressurser eller ikke. Det er store forventninger til oppfølgingen Lundin skal gjøre etter Ghota-funnet i fjor. Men leter også i Hoop-området som med nye ressurser igjen kan gi grunnlag for en landterminal, sier Arvid Jensen til NTB.

©NTB