Tester fangst av CO2

Etablerer testsenter i Brevik. Sementfabrikken til Norcem i Brevik tar mål av seg til å bli verdens første sementfabrikk som skal teste ut fangst av CO2. Gassnova bidrar med finansiell støtte på 70 millioner kroner. Dette gjør det mulig å etablere et testsenter i Brevik, sier fabrikksjef David Verdu. Bedriftens mål er at produktene fra … Continued

Etablerer testsenter i Brevik.

Sementfabrikken til Norcem i Brevik tar mål av seg til å bli verdens første sementfabrikk som skal teste ut fangst av CO2. Gassnova bidrar med finansiell støtte på 70 millioner kroner.

Dette gjør det mulig å etablere et testsenter i Brevik, sier fabrikksjef David Verdu. Bedriftens mål er at produktene fra Brevik skal være karbonnøytrale igjennom livsløpet innen 2030. Det fortalte Verdu da representanter fra Norsk Industri og NHO Telemark besøkte Norcem HeidelbergCement sitt anlegg torsdag 14. august.

Globalt fokus
Det ble understreket fra bedriftsledelsen at resultatene fra testanlegget vil komme hele den globale sementindustrien til gode. HeidelbergCement har ikke mindre enn 52 000 ansatte og 2 500 avdelinger i 40 land og er en gigant på global basis innen sement, ferdigbetong og andre relaterte produkter.

Norcem Brevik har en årsproduksjon på om lag 1,2 millioner tonn sement og har ca 180 ansatte. CO2-utslippene fra sementproduksjon har sin årsak i den kjemiske forbrenningsprosessen som driver CO2 ut av kalksteinen, den viktigste råvaren i sementproduksjon, og til brenselet som benyttes i denne prosessen.

Karbonnøytral framtid
Fabrikksjef Verdu og hans kollega Gunnar Syvertsen, administrerende direktør i Norcem og leder av HeidelbergCement sin virksomhet i Nord-Europa, understreker begge at de er stolte av at karbonfangst lar seg realisere i Norge.

Det er viktig at Norcem ligger langt fremme, for vi mener at landbasert industri må utvikle seg mot en mer karbonnøytral framtid, sier Syvertsen.

Fire teknologier skal testes ut
Teknologiene som skal testes er Aminteknologi (Aker Clean Carbon), membranteknologi DNV KEMA, (NTNU og Yodfat Engineers), faststoff absorsjonsteknologi (RTI Research Triangle Institue) og Kalsiumsyklus (Alstom Power). Testingen vil kunne pågå frem til 2017. Prosjektet har en kostnadsramme på 93 millioner kroner. Prosjektet omfatter kun fangst av CO2. Det som blir fanget inn blir derfor sluppet ut igjen.

Kilde: norskindustri.no