Bilde av Eldar Sætre

Statoil og GE vil samarbeide

Skal redusere fakling og andre utslipp. Målet med samarbeidet er blant annet å finne nye løsninger for å redusere fakling og andre utslipp av klimagasser fra olje- og gassproduksjon. Bruken av vann skal også reduseres. Utfordringen med å utvikle en mer effektiv og bærekraftig energiproduksjon er for stor til at ett selskap kan påta seg … Continued

Skal redusere fakling og andre utslipp.

Målet med samarbeidet er blant annet å finne nye løsninger for å redusere fakling og andre utslipp av klimagasser fra olje- og gassproduksjon.

Bruken av vann skal også reduseres.

Utfordringen med å utvikle en mer effektiv og bærekraftig energiproduksjon er for stor til at ett selskap kan påta seg den alene, sier konsernsjef Eldar Sætre i Statoil i en pressemelding.

Olje- og gassutvinning er den sektoren i Norge som har hatt størst utslippsvekst de siste tiårene. Siden 1990 har utslippene økt med 79,1 prosent.