Ny standard innen fallsikring?

Arbeid starter i oktober. Komiteen som i sin tid utviklet standarden NS 9600:2010 Arbeid i tau skal nå komme sammen for å revidere standarden. Revisjonen følger anbefalingen om at slike standarder skal vurderes revidert hvert 5. år. Ny standard innen opplæring? I tillegg til revisjon av NS 9600:2010, skal komiteen også gjøre et forsøk på … Continued

Arbeid starter i oktober.

Komiteen som i sin tid utviklet standarden NS 9600:2010 Arbeid i tau skal nå komme sammen for å revidere standarden. Revisjonen følger anbefalingen om at slike standarder skal vurderes revidert hvert 5. år.

Ny standard innen opplæring?

I tillegg til revisjon av NS 9600:2010, skal komiteen også gjøre et forsøk på å utvikle en ny standard som omhandler krav til opplæring innen fallsikring. En slik standard vil i så fall være den første av sitt slag i verden.

Dersom dette går etter planen vil disse standardene være enestående i verdenssammenheng. I dag finnes det kun en ISO standard som gir anbefalinger og definerer et minimumsnivå for arbeid i tau. Innen fallsikring finnes det ikke noe av slik format, sier Tore Rønstad i Soft Sertifisering til enerWE.

Komiteen vil deles inn i 2 arbeidsgrupper der den ene vil jobbe med teksten i NS 9600 og den andre med teksten i den nye fallsikringsstandarden.

Gir store fordeler

En nasjonal norm for hva man skal kunne vil gjøre det lettere for leverandører og kunder å trene personell i forhold til den kompetansen de skal inneha.

PR i dag er dette ikke mulig siden det er opp til den enkelte leverandør av kursene. Man får definert en minimumsnorm. Dette gir økt trygghet for alle parter, avslutter Rønstad.

Arbeidet med revisjon av NS 9600 og den nye standarden vil starte i oktober og både utførende bedrifter, opplæringsbedrifter, myndigheter, arbeidstakerorganisasjoner og bransjeforbund deltar i arbeidet.