Lloyd’s Register gir tilbake

Høy FoU-aktivitet i Singapore. Lloyd’s Register sitt Global Technology Centre (GTC) i Singapore ble opprettet i 2012 med hovedfokus på å løse utfordringer i industrien, med spesiell vekt på energisektoren. Ingar Fossan (bildet) har vært sentral i dette arbeidet siden oppstarten og GTC teller nå 40 ansatte og skal investere 350 millioner NOK i FoU … Continued

Høy FoU-aktivitet i Singapore.

Lloyd’s Register sitt Global Technology Centre (GTC) i Singapore ble opprettet i 2012 med hovedfokus på å løse utfordringer i industrien, med spesiell vekt på energisektoren. Ingar Fossan (bildet) har vært sentral i dette arbeidet siden oppstarten og GTC teller nå 40 ansatte og skal investere 350 millioner NOK i FoU over de neste 5 årene.

Etableringen av GTC viser at Lloyd’s Register (LR) tar forskning og utvikling (FoU) på alvor og at vi ønsker å gi mye av overskuddet i selskapet tilbake til industrien i form av nye produkter og ny teknologi.  Målt i omsetning er LR Foundation, som eier LR Group, Englands største stiftelse, og gjennom sponsing av forskning og utdanning  brukes vårt overskudd til å oppfylle vår misjon om en sikrere verden, sier gruppeleder ved GTC Ingar Fossan.

GTC gir også de ansatte i LR en unik mulighet til å få gjennomslag for ideer som kan løse industrielle problemer, fortsetter han.

GTC har et multikulturelt miljø der 13 nasjonaliteter er representert og de ansatte innehar ekspertise innenfor ulike områder. I tillegg til de ansatte ved GTC bidrar også eksperter fra andre deler av Lloyd’s Register i FoU-arbeidet. Fossan selv kommer fra den norske delen av Lloyd’s Register (tidligere Scandpower), og har de siste 2 årene blant annet hatt ansvaret for å bygge opp FoU-aktiviteter innen risikostyring .

Vi besøker de ulike delene av organisasjonen hyppig for å få innspill til ny utvikling, samt holde de ansatte oppdatert på hvilke prosjekter vi jobber med, sier Fossan.

GTC samarbeider tett med forskningsmiljøene ved universitetene i Singapore, samt A-Star, et forskningsinstitutt som kan sammenlignes med norske SINTEF.

Av prosjekter det jobbes med på GTC i skrivende stund, kan nevnes:

  1. Risikomodell for BOP (et prisvinnende prosjekt du kan lese mer om her)
  2. Flytende vindturbiner – komplett modell for ytre krefter som påvirker turbinen.
  3. Analyse av spenninger som virker på fleksible stigerør
  4. Modellering av tennsannsynlighet som følge av brennbar gass fra eksterne lekkasjer som suges inn i gassturbin luftinntak
  5. Probabilistisk 3D risikomodell for fallende objekter i vann

Vi gleder oss til å se resultatene av arbeidet i årene som kommer.

Besøk Lloyd’s Register på ONS og hør mer om FoU-arbeidet ved GTC. Du finner de på stand 38, utenfor Hall C.