I stuss over Utsira-avtale

Forstår ikke hva opposisjonen egentlig ber om. Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) forstår ikke hva opposisjonen egentlig ber om når det gjelder elektrifisering av Utsirahøyden i Nordsjøen. Det er veldig uklart hva forslagsstillerne mener er tidsplanen for kravet om kabelforbindelse mellom de ulike installasjonene på Utsira, uttaler Lien i en epost til NTB. Han … Continued

Forstår ikke hva opposisjonen egentlig ber om.

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) forstår ikke hva opposisjonen egentlig ber om når det gjelder elektrifisering av Utsirahøyden i Nordsjøen.

Det er veldig uklart hva forslagsstillerne mener er tidsplanen for kravet om kabelforbindelse mellom de ulike installasjonene på Utsira, uttaler Lien i en epost til NTB.

Han ber de seks opposisjonspartiene klargjøre hva de egentlig mener med avtalen som ble presentert i vandrehallen på Stortinget fredag.

I forslaget definerer de at det skal skje i «oppstartsfasen av Johan Sverdrup», men hva menes med «oppstartsfasen»? Dersom dette betyr fase én av Sverdrup-utbyggingen, innebærer det høy risiko for at prosjektet blir utsatt. Dersom det betyr at det kan gjøres i fase 2 av prosjektet, så innebærer det liten risiko for utsettelse, sier Lien.

– Sprik

Opposisjonen har bedt statsråden selv klargjøre tidsplanen i konsesjonsvilkårene til Statoil og partnerne og komme til Stortinget med dette.

I så fall er det enklere å bli enige om en god prosess for hele Utsira-utbyggingen. Men nå må forslagsstillerne klargjøre hva de mener, sier Lien.

Han anklager Ap og KrF for sprikende oppfatning av avtalen.

Dette spriket kan bety forskjellen på utsettelse eller ikke. En utsettelse vil sette tusenvis av norske arbeidsplasser i fare, framholder han.

Statoil er i ferd med å danne seg oversikt over mulige konsekvenser ved avtalen, men er ikke beredt til å kommentere dette nå.

I følge NTB er det særlig punkt to i avtalen som vekker bekymring hos selskapene og i regjeringen. Der står det at regjeringen i konsesjonsvilkårene skal stille krav om kabelforbindelse mellom installasjonene i forbindelse med oppstartsfasen for Johan Sverdrup.

Spørsmålet er om dette kravet i praksis innebærer en utsettelse.

Selvmordsklausul

KrFs Kjell Ingolf Ropstad sier til NTB at avtalepunktet var helt avgjørende for KrF og Venstre. Det er nettopp disse kabelforbindelse som sammen med en konkret tidsplan skal sikre at elektrifisering blir gjennomført i tråd med stortingsflertallets vilje.

Jeg kan ikke skjønne at kabler fra Johan Sverdrup til Edvard Grieg og Gina Krog skal føre til noen forsinkelse av prosjektet som sådan. Det er ikke teknisk komplisert og dessuten nødvendig for å få til en områdeløsning, sier Ropstad.

Han legger til at avtalen har en egen selvmordsklausul som sier at alle parter må være enige dersom formuleringer skal endres, men får full støtte av Arbeiderpartiets Terje Lien Aasland.

Hadde vi sagt at kablene skal være på plass omtrent før Johan Sverdrup-feltet er i gang, så hadde dette vært et merkelig vedtak. Men det er ikke det vi skriver. Vi sier at vi skal ha en områdeløsning på plass for alle de fire feltene, at en tidsplan for gjennomføring skal angis og at kabelforbindelsene skal etableres i oppstartsfasen for Johan Sverdrup, sier Aasland til NTB.

– Senk skuldrene

Som Ropstad forutsetter Ap-representanten at kravene fra Stortinget ikke fører til utsettelse av Johan Sverdrup-prosjektet. Dette er også avgjørende for LO.

Nå er det bare for Tord Lien å senke skuldrene og gå løs på oppgaven. Hvis han har behov for å tolke formuleringene våre, får han ta kontakt med Stortinget på formell måte, sier Ap-representanten.

Han mener Lien kan takke seg selv for situasjonen som har oppstått.

Stortinget har vært sterkt i tvil om hva olje- og energiministeren ville skrive inn i konsesjonsvilkårene. Nå har vi gjort jobben for ham og forutsetter nå at han gjennomfører dette så raskt som mulig, sier Aasland.

©NTB