Bilde av Tønnensen på mobil

Fra 1 til 40 ansatte

De store ser ikke endringene. F5 IT er et Stavanger basert IT-spesialistselskap. Selskapet ble etablert i 2009, men var bare en ansatt frem til sommeren 2011. Etter det har selskapet vokst kraftig. Vi er nå ca. 40 ansatte, forteller Jo Arild Tønnesen, partner og Manager Solutions i selsapet. F5 IT fokuserer på systemutvikling, nettverk og … Continued

De store ser ikke endringene.

F5 IT er et Stavanger basert IT-spesialistselskap. Selskapet ble etablert i 2009, men var bare en ansatt frem til sommeren 2011. Etter det har selskapet vokst kraftig.

Vi er nå ca. 40 ansatte, forteller Jo Arild Tønnesen, partner og Manager Solutions i selsapet.

F5 IT fokuserer på systemutvikling, nettverk og rådgivning.

Mange kunder i oljebransjen
F5 IT har fått en solid kundedatabase i både offentlig og privat sektor.

I oljebransjen leverer vi til anerkjente aktører som ConocoPhillips, Aker Solutions, Oljedirektoratet, Statoil, ENI og Acona.

Lokalt forankret eierskap
Selskapet har tre hovedaksjonærer fra Stavanger.

I tillegg eier ledelse og nøkkelpersonell en betydelig andel av selskapet, forteller Tønnesen.

Refresh and improve
Selskapets slagord er “refresh and improve”.

Vi skal tilby bedre løsninger – tuftet på høy kompetanse og stor grad av nytenking, forteller han. Alle løsninger leveres for web, mobil (IOS, Android, WP) og nettbrett.

Sponser iPark NUTEK Startup Gathering
I september samles investorer og håpefulle gründere på iPark NUTEK Startup Gathering. F5 IT deltar som sponsor.

Oppstartsselskap og nyskaping er viktig for enhver region, men kanskje spesielt en region som vår som er så dominert av en bransje. Dette er en unik mulighet til å støtte lokale gründere, i tillegg til at vi blir kjent med en rekke nye selskap og konstellasjoner.

Sannsynligvis vil flere av disse lykkes i realiseringen av sine ideer i årene som kommer, og da kan F5 IT være en god leverandør for å legge til rette for veksten.

Vinneren av startup-konkurransen får 50.000,- i friske penger, samt 100 utviklingstimer fra F5 IT.

Vi leverer tjenester innen det området vi er best og innenfor et område som er aktuelt for svært mange gründere: systemutvikling. Timene kan benyttes til utvikling av nettsider, til automatisering eller effektivisering av en prosess eller APP-utvikling.

Alt vi gjør innenfor dette området er mobilt: tilpasset web, tilpasset mobile browsere og selvfølgelig som apps til både Apple/iOS, Windows og Android-telefoner.

Erfaringsdeling
Jo Arild Tønnesen skal også dele sine erfaringer med de håpefulle gründerne.

Jeg skal snakke om mulighetene små bedrifter har for å ta markedsandeler når det skjer endringer i teknologi. Clayton M. Christensen introduserte «Disruptive innovation» og hans teori rundt dette vil være utgangspunktet for mye av det jeg presenterer.

Jeg vil prate litt om hvilke muligheter som ligger i markedet for nystartede IT-selskaper når det skjer teknologiendringer som gjør at bruken av IT får et nytt bruksområde og brukermasse.

Større etablerte og velfungerende selskaper kan gjerne ha problemer med å se disse endringene og de kan ha en ødeleggende effekt på store selskaper som ikke er «agile» nok.

Slike selskaper har gjerne for stor fokus på input fra egen kundemasse og etablerte produkter til å se teknologiendringer som snur opp ned på bruken av teknologi.

Et typisk eksempel er en stor skrivemaskinprodusent som konstant forbedret tastene på skrivemaskinen basert på store kundeundersøkelser.

En relativ rask utvikling innen IT (PC, tekstbehandlere og skriver) førte til at andre mindre selskaper raskt tok over og skrivemaskinprodusenten gikk konkurs. Skrivemaskinprodusenten hadde lyttet til kunden, men de var ikke våkne nok til å se at det kom ny teknologi («Disruptive technology»). Vandringen fra Mainframe til Smartphone er en god illustrasjon på hvordan markedet for IT produkters tilgjengelige har økt som følge av innovasjon.

Tønnesen ser frem til iPark NUTEK Startup Gathering.

Jeg forventer å møte mennesker som er innovative og fremtidsrettet, avslutter han. Jeg ser frem til arrangementet i september.