Energi, Forskning og utvikling, LR Consulting Inge Alme

Driftskostnader er utfordringen

Gjennomførte studie under ONS.

I løpet av uken på ONS har Lloyd’s Register Energy utfordret olje- og gasselskapene til å revurdere sin tilnærming til sikkerhet, ytelse og teknisk innovasjon. Dette for å sikre forvaltningen av verdens energiressurser på en bærekraftig måte.

I følge demografer, vil verdens befolkning nå 8,5 milliarder innen 2035. Vi er avhengige av et stabilt økonomisk miljø og en bærekraftig energiforsyning for å møte behovene til en voksende befolkning, sier Jason Knights, Global Communications Manager i Lloyd’s Register Energy.

Hvor fører dette oljeindustrien? Ikke bare med tanke på år 2035, men her og nå?

Spørreundersøkelse

I løpet av ONS gjennomførte Lloyd’s Register Energy blant annet en spørreundersøkelse vedrørende hva som oppleves som de største utfordringene i bransjen. Spørreundersøkelsen viser at mer enn 44% mener driftskostnader er den største utfordringen. Teknologi (19%), decommissioning (14%), supply chain (14%) og mangel på kunnskap (9%) ble også sett på som viktige elementer.

Av andre utfordringer kan nevnes fokus på økt utvinning, utvikling av renere og mer effektiv hydrokarbon-teknologi, samtidig som arbeidet med nye energiformer må trappes opp.

Hvordan opprettholde sikkerheten?

Med bakgrunn i svarene Lloyd’s Register Energy mottok, har man identifisert tre punkter industrien må adressere om sikkerheten skal opprettholdes.

  1. Finne balansen mellom sikkerhetskritiske forhold og operasjonelt press.
  2. Bedre prioritering av vedlikehold, slik at de sikkerhetskritiske forholdene er adressert.
  3. Sikre kompetanse gjennom teknologi og innovasjon. Også med tanke på nye energikilder.

Alle må ta ansvaret

Ansvaret for å sikre fremtiden til verdens olje- og gassindustri ligger hos hver enkelt av oss. Selskapene, akademikerne og politikere; vi har alle dette ansvaret. Ved å fremme samarbeid, jobbe smartere og mer visjonært, så kan vi alle sikre bransjens fremtidige suksess, sier John Wishart, direktør i Lloyd’s Register Energy.

Vi er avhengige av samarbeid. Mangel på samarbeid kan i fremtiden bety slutten for industrien, avslutter han.

Denne artikkelen er skrevet av Lloyd’s Register Consulting som er kunde av enerWE AS

Lloyd’s Register Consulting

Lloyd’s Register Consulting (LR Consulting) er konsulentenheten i Lloyd’s Register Group, som i mer enn 250 år har bidratt til å skape en sikrere verden. Gruppen har ca 9000 ansatte fordelt på 227 kontor i 80 land. I Norge har selskapet kontorer følgende steder: Kjeller, Sandvika, Stavanger, Bergen, Trondheim og Sunndalsøra. LR Consulting bistår kunder med risikostyring samt gjennomfører tekniske og organisatoriske analyser for å forbedre sikkerhet og pålitelighet. Selskapene som tidligere het Scandpower og ODS er nå del av LR Consulting.