Åpen høring om Mongstad-prosjekter

I dag møter Statoil i Stortinget. Bakgrunnen for høringen er å gå gjennom anbefalinger og problemstillinger som fremkom i Riksrevisjonens rapport fra undersøkelser om statens arbeid med CO2-håndtering i fjor høst. Til høringen i Kontroll- og konstitusjonskomiteen vil blant andre konsernsjef Helge Lund gi et innlegg om Statoils rolle og vurderinger i arbeidet med å … Continued

I dag møter Statoil i Stortinget.

Bakgrunnen for høringen er å gå gjennom anbefalinger og problemstillinger som fremkom i Riksrevisjonens rapport fra undersøkelser om statens arbeid med CO2-håndtering i fjor høst.

Til høringen i Kontroll- og konstitusjonskomiteen vil blant andre konsernsjef Helge Lund gi et innlegg om Statoils rolle og vurderinger i arbeidet med å etablere fullskala renseanlegg (CCM) for kraftvarmeverket, samt etableringen av teknologisenteret på Mongstad (TCM).

Alle politiske partier på Stortinget har anledning til å stille spørsmål og få svar.

 Vi er glade for anledningen til å orientere Stortinget og belyse de vurderingene vi har gjort i krevende prosjekter. Sammen med Gassnova ledet vi arbeidet med å forberede investeringsgrunnlaget for fullskalaprosjektet på oppdrag for den norske Staten, sier Olav Skalmeraas, direktør for CO2-prosjekter i Statoil.

I september i fjor besluttet myndighetene å avslutte prosjektet. Vi har siden da jobbet med å dokumentere og sikre at læring og resultater fra prosjektet er godt i varetatt og kan brukes i videre i arbeid med å videreutvikle CCS-teknologi, sier han.

Høringen fortsetter 23. januar. Flere selskaper, organisasjoner og myndighetsorganer med tilknytning til karbonfangst og lagring-feltet stiller i høringen, sammen med representanter fra den tidligere og nåværende regjeringen.

Kilde: statoil.com