ABB donerer

Naturlig og viktig for ABB å bidra. ABB-utstyr styrker den maritime utdanningen ved Høgskolen i Ålesund og bidrar til opplæring av personell innen maritime kraftsystemer, skriver selskapet i en pressemelding. Høgskolen i Ålesunds (HiÅ) nye laboratorium for maritime kraftsystemer skal gi studenter og marinepersonell opplæring i internasjonale krav for sikker betjening av høyspenningsmateriell. ABB og … Continued

Naturlig og viktig for ABB å bidra.

ABB-utstyr styrker den maritime utdanningen ved Høgskolen i Ålesund og bidrar til opplæring av personell innen maritime kraftsystemer, skriver selskapet i en pressemelding.

Høgskolen i Ålesunds (HiÅ) nye laboratorium for maritime kraftsystemer skal gi studenter og marinepersonell opplæring i internasjonale krav for sikker betjening av høyspenningsmateriell.

ABB og HiÅ formaliserer et lengre samarbeid, som inkluderer kostnadsfritt elkraftutstyr til det nye laboratoriet.

Det er både naturlig og viktig for ABB å bidra til å styrke den maritime næringen, sier Sindre Sætre, leder for ABBs marinevirksomhet i Norge.

Det nye laboratoriet får elektroutstyr som tilsvarer systemer for kraftdistribusjon og fremdrift i for eksempel et offshorefartøy. Derved kan både mannskap og studenter øve på realistisk elkraftutstyr på en sikker måte.

Vi gir høgskolen elektriske tavler, frekvensomformer og elektrisk motor slik at de kan tilby maritim næring nødvendig opplæring og kompetanseheving samt etablere et nytt bachelorstudium i elkraftteknikk, forklarer Sætre.

Det nye laboratoriet har allerede et høyt belegg og ventelister med maritimt personell som skal gjennomføre kurset «Elkraftsystemer for maskinister», som dekker kravet i STCW 2010 Manila Amendments fra den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO).

Det er et nytt krav som i praksis betyr at alle personer som skal jobbe i maskinrommet på fartøy, må ha et kurs, forteller dekan Hans Petter Hildre i avdelingen for maritim teknologi og operasjoner ved HiÅ.

Hildre forklarer at kurset er utviklet etter Sjøfartsdirektoratets retningslinjer og skal være det første av sitt slag i Norge. Høgskolen får nå gode fasiliteter for å arrangere slike kurs og opplæring av studenter i elkraftteknologi.

Høgskolen i Ålesund tilbyr opplæring i moderne lokaler med relevante hjelpemidler og det nye laboratoriet, med tilgang til nødvendig utstyr og fasiliteter for praktisk trening og øvelser, sier Hildre.