7 gode råd til gründere

Ikke ta for lett på det juridiske. Forretningsjus kan bidra til å gardere gründere mot en del åpenbare, potensielle nedturer og sikre mot negative overraskelser når virksomheten går bra. Wikborg Rein har utarbeidet 7 juridiske råd som kan hjelpe gründere på veien. Forretningsadvokatene utlyser nå for sjette gang sitt gründerstipend på 30 timers juridisk rådgivning. … Continued

Ikke ta for lett på det juridiske.

Forretningsjus kan bidra til å gardere gründere mot en del åpenbare, potensielle nedturer og sikre mot negative overraskelser når virksomheten går bra. Wikborg Rein har utarbeidet 7 juridiske råd som kan hjelpe gründere på veien. Forretningsadvokatene utlyser nå for sjette gang sitt gründerstipend på 30 timers juridisk rådgivning.

Gründervirksomhet handler om å sette en god idé ut i livet og derfra gjøre den bærekraftig.

I en oppstartsfase full av entusiasme og pågangsmot kan avtaler og andre juridiske problemstillinger virke fjerne og mindre viktige. Samtidig kan nettopp tidlig bistand med slike forhold bidra til at gründerne lykkes med å bringe virksomheten fra gründerfasen til et spennende levebrød, sier partner Torleif P. Dahl som har erfart at det juridiske kan komme litt i bakevja i gründerbedrifter.

Wikborg Reins gründerstipend deles ut til inntil to gründerbedrifter hvert år.

Forskjellige yrkesgrupper har forskjellige innfallsvinklinger til forretningsvirksomhet. Noen utvikler teknologi og andre tar hånd om kunder, salg, markedsføring, produksjon og leveranser. Forretningsadvokater har et blikk både for markedsmuligheter og det juridiske. Dahl og hans kolleger har mang en gang sett hvor skoen trykker.

Med gründerstipendet vil vi bidra til at gode forretningsidéer blir realisert og lykkes kommersielt, sier Dahl.

Mottakere av stipendet kan selv velge hva de vil bruke bistanden til. Wikborg Rein har  utarbeidet følgende 7 råd som alle gründerbedrifter kan ha glede av, selv om de ikke skulle nå helt opp og bli tildelt stipendet.

1) La alle underskrive konfidensialitetsavtale

Noen idéer og produkter etc. lar seg beskytte av patenter, men svært mange ikke. Da er det viktig å sikre seg beskyttelse mot at idéen blir misbrukt eller stjålet ved å utarbeide en konfidensialitetsavtale – en såkalt NDA (Non-disclosure agreement). I avtalen lover potensielle partnere, investorer, med-gründere, leverandører og andre å ikke misbruke eller spre informasjonen de får. NDA-er er grunnleggende. Investorer og andre samarbeidspartnere forutsetter at NDA-er er på plass, og kan i motsatt fall være lite interessert i å involvere seg.

2) Lag og underskriv en eierskaps/aksjonæravtale

Veldig ofte blir aksjeselskap valgt som eierform. Allerede ved etableringen er det viktig å tenke gjennom og avtalefeste hvem som skal ha hvilke roller, hvordan selskapet skal gjennomføre emisjoner/hente kapital, hva som skal skje dersom noen av gründerne vil trekke seg ut og selge sine aksjoner osv.

3) Utarbeid vilkår for brukerne av produktene eller tjenestene

Mange ganger kan en smart løsning brukes på forskjellige måter. Kanskje ønsker en virksomhet at kunden skal ha rett til å bruke den på én måte og måtte betale ekstra for en utvidet bruksrett eller mer omfattende tjeneste. Tydelige vilkår er ikke minst viktige dersom kundene er forbrukere og/eller utenlandske.

4) Sikre nok kunnskap om salgs- og distribusjonsavtaler

Såkalt mellommannsjus er et velkjent felt for jurister, men litt lite tilgjengelig for ikke-jurister. Det er forskjell på forhandlere som tar inn varer for å selge for egen regning og risiko, og agenter som ikke har ansvar utover å gjøre salget og motta kommisjon men som kan ha vidtfavnende rettigheter ved avslutning av agentavtalen. Det gjelder å velge riktig samarbeidsform og unngå fallgruver.

5) Ikke bli tatt på senga i forhold til hvem som eier hva

Hvis ansatte utvikler gode produkter, vil som hovedregel eierskapet tilhøre arbeidsgiveren. Men, hva med en idé – et utviklet produkt eller en teknisk løsning som en eller flere gründere bringer med seg inn i selskapet? Er selskapet eller gründerne personlig eiere? Og, dersom man trekker inn eksterne konsulenter, kan de uten dekkende avtaler bli sittende med rettigheter som bør tilhøre selskapet. Avklart eierskap til grunnleggende rettigheter er en problemstilling som ofte kommer på spissen dersom man skal hente penger fra investorer eller bedriften skal selges.

6) Skaff deg hjelp med de viktige kontraktene

For noen gründerbedrifter starter suksessen med den første, store kontrakten. Gode kontrakter sikrer og bygger verdier. Kontrakter kan inneholde en mengde elementer med ditto fallgruver. Det bør være best mulig samsvar mellom forretningsmodell og avtalens utforming. Mer formelle forhold som bestemmelser for tvisteløsning kan også være viktige; for eksempel hvor skal tvister avgjøres – voldgift eller alminnelige domstoler.

7) Gjør din bedrifts-juridiske ABC

Ansettelsesavtaler, konsulentavtaler, incentivordninger til flinke medarbeidere etc. er noen eksempler på andre, viktige juridiske forhold som bør være i orden fra tidlig fase. Vurdér også tidlig å etablere et aksjeselskap for ditt gründerprosjekt – og unngå derved et mulig personlig ansvar.

Connect LNG (Bildet) ble tildelt Wikborg Reins gründerstipend for 2014. Søknadsfristen for 2015-stipendet er 12. desember 2014.

Se https://www.wr.no/om-oss/wikborg-rein-soker-grundere/ for hvordan du kan søke Wikborg Reins gründerstipend for 2015.