Vil ha smarte investeringer i nett

Innovasjon må belønnes. Den europeiske bransjeorganisasjonen Eurelectric understreker i en ny rapport viktigheten av nettinvesteringer i smartere distribusjonsnett for å integrere fornybar produksjon, samt holde kraftsystemet stabilt og kostnadene i sjakk. En ekspertgruppe har analysert nettselskapenes økonomiske resultater og vurdert virkningen av gjeldende regulering i 19 land. Rapporten «Electricity Distribution Investments: What Regulatory Framework do we … Continued

Innovasjon må belønnes.

Den europeiske bransjeorganisasjonen Eurelectric understreker i en ny rapport viktigheten av nettinvesteringer i smartere distribusjonsnett for å integrere fornybar produksjon, samt holde kraftsystemet stabilt og kostnadene i sjakk.

En ekspertgruppe har analysert nettselskapenes økonomiske resultater og vurdert virkningen av gjeldende regulering i 19 land. Rapporten «Electricity Distribution Investments: What Regulatory Framework do we need?” viser at nåværende regulering ikke stimulerer til nødvendige investeringer i alle land.

Eurelectric fremhever to hovedfokusområder. Nettselskapene må motiveres til å gjøre effektive langsiktige investeringer fremfor å fokusere på kortsiktig optimalisering, og de må belønnes for innovasjon i stedet for å straffes som i dag.

En langsiktig politikk må defineres også for kraftnettet, ikke bare for produsenter og forbrukere. Energipolitiske mål, som for eksempel høyere andeler av fornybar energi eller innføring av smarte målere, må ikke være i strid med nasjonalt regelverk, påpeker Eurelectric i rapporten.

Rapporten blir et av flere tema på nettreguleringsmøtet som arrangeres for Energi Norges medlemmer på Næringslivets Hus i Oslo 17. september.

Kilde: energinorge.no